Tin học văn phòng cơ bản - MOS

Khóa học và chuyên ngành

Tin học văn phòng cơ bản - MOS

Tin học văn phòng cơ bản - MOS

08:00 01/01/1970
Tin học văn phòng cơ bản - MOS

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

Chương trình tin học văn phòng Microsoft Office Specialist là chương trình đào tạo theo chuẩn của Microsoft.  Học viên được cung cấp các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản theo chuẩn, sử dụng các bộ công cụ văn phòng chuẩn:  Word, Excel, Power Point, Outlook, sử dụng và khai thác tài nguyên Internet,  làm chủ được PC, sử dụng hệ điều hành Windows. Tham gia khóa học bạn sẽ được cung cấp giáo trình  tiếng Việt và các tài liệu tham khảo rất chuyên sâu,bài tập thực hành phong phú đa dạng, phòng học & thiết bị hiện đại, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp hiệu quả. Bạn có thể hoàn toàn tự tin trong công việc văn phòng.

*Thời lượng:34h

* Mục tiêu khóa học:

Chương trình tin học văn phòng Microsoft Office Specialist là chương trình đào tạo theo chuẩn của Microsoft.  Học viên được cung cấp các kỹ năng tin học văn phòng cơ bản theo chuẩn, sử dụng các bộ công cụ văn phòng chuẩn:  Word, Excel, Power Point, Outlook, sử dụng và khai thác tài nguyên Internet,  làm chủ được PC, sử dụng hệ điều hành Windows. Tham gia khóa học bạn sẽ được cung cấp giáo trình  tiếng Việt và các tài liệu tham khảo rất chuyên sâu,bài tập thực hành phong phú đa dạng, phòng học & thiết bị hiện đại, phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp hiệu quả. Bạn có thể hoàn toàn tự tin trong công việc văn phòng.

* Đối tượng: Học viên đã có kiến thức cơ bản về máy tính/ tiếng Anh.

* Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Microsoft

* Kiến thức đạt được:

  • Word: thanh thạo các thao tác quản lý văn bản, bảng biểu, biểu đồ, công thức toán học đáp ứng được nhu cầu văn phòng của các công ty
  • Outlook: Cấu hình mail, sử dụng mail thành thạo trên Outlook 2007, sử dụng 1 số tiện ích hay và thông dụng trong việc sử dụng cho công việc trong công ty
  • Power Point: xây dựng 1 bài thuyết trình hoàn hảo, cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
  • Excel: Thành thạo các thao tác trên Excel, sử dụng thành thạo các hàm giúp cho việc tính toán dữ liệu trong bảng tính một cách nhanh nhất,vẽ biểu đồ và lập báo cáo tài chính kế toán

* Chứng chỉ:

- Chứng nhận kết thúc khóa học do Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) cấp
- Chứng chỉ hoàn thành khóa học do Microsoft  cấp tương ứng với các khóa học.
- Chứng chỉ quốc tế do Microsoft cấp có giá trị quốc tế (thi tại trung tâm khảo thí quốc tế)

* Nội dung chương trình:

 

STT Môn học Thời lượng
1 Microsoft Office Word 2007 10h
2 Microsoft Office Exel 2007 12h
3 Microsoft Office Power Point 2007 6h
4 Microsoft Office Outlook 2007 4h
5 Kỹ năng sử dụng Window và Internet 2h


Nội dung chi tiết từng môn học:

  • Microsoft Office Word 2007:
-    Các thao tác quản lý tài liệu
-    Cách gõ tiếng Việt và một số phím chức năng
-    Quy trình tạo ra một văn bản hoàn chỉnh
-    Định dạng đoạn văn bản
-    Định dạng khung và màu nền
-    Sao chép và di chuyển văn bản
-    Chia cột, tạo chữ thụp cấp đầu đoạn
-    Chèn hình ảnh, chữ nghệ thuật
-    Bảng biểu và một số thao tác với bảng biểu
-    Sử dụng công thức toán học
-    Vẽ biểu đồ
  • Microsoft Office Exel 2007:
-    Làm quen với Excel
-    Các khái niệm cơ bản và xử lý dữ liệu
-    Các thao tác với dữ liệu đặc biệt trong Excel
-    Sử dụng các hàm trong Excel
-    Khai thác cơ sở dữ liệu
-    Đồ thị và biểu đồ trong Excel
-    Định dạng trang và in ấn
-    Cách tạo báo cáo với Pivotable
-    Làm việc với nhiều bảng tính,Macro,Template
  • Microsoft Office Power Point 2007:
-    Cách tạo bài thuyết trình đơn giản
-    Cách sử dụng biểu đồ, đồ thị và bảng biểu
-    Thêm âm thanh hoặc lời thoại
  • Microsoft Office Outlook 2007:
-    Làm quen với Microsoft Outlook 2007
-    Cấu hình mail với Microsoft Outlook 2007
-    Các công cụ tiện ích trong Microsoft Outlook 2007
  • Kỹ năng sử dụng Window và Internet:
-    Cài đặt, khắc phục sự cố cho Windows 7 và Windows 8
-    Các tiện ích, công cụ trên Windows 7 và Windows 8
-    Các thủ thuật hay về cách sử dụng 2 hệ điều hành trên
-    Các giải pháp phòng chống virus mới nhất hiện nay(bao gồm cả phần mềm và thủ công)
-    Cách tra cứu thông tin, và làm việc trên internet đạt hiệu quả cao nhất 

Khóa học khác

Đằng sau mỗi trang web đẹp là một nhà phát triển front-end tài năng. Những lập trình viên có khuynh hướng thẩm mỹ này có khả năng logic để xây dựng phần chức năng của các trang web mà người dùng tương tác.