KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK (PYTHON)

Khóa học và chuyên ngành

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK (PYTHON)

KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK (PYTHON)

15:29 20/10/2023
KHÓA ĐÀO TẠO CHUYÊN VIÊN LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON DJANGO WEB FRAMEWORK (PYTHON)

Thời lượng: 100 giờ

Mục tiêu khóa học:

Khoá học cung cấp kiến thức thực tế giúp học viên có thể xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh bằng Framework Django.

Đối tượng: Học sinh, sinh viên, người đi làm, đã có kiến thức cơ bản về Python hoặc đã hoàn thành khoá Python PCAP tại học viện công nghệ BKACAD

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

 • Hiểu và xây dựng một website cơ bản với HTML, CSS và JavaScript.
 • Thao tác được với các cơ sở dữ liệu quan hệ như mySQL, SQL Server, PostgreSQL và cơ sở dữ liệu phi quan hệ như MongoDB.
 • Xử lý form với GET, POST
 • Upload tệp tin
 • Thao tác thêm sửa xoá cơ bản.
 • Xử lý nghiệp vụ backend với Django qua các ví dụ thực tế v.v...

Nội dung khóa học:

 

Module 1: HTML, CSS, JS (20h)

 • Tổng quan về Internet: HTTP protocols, DNS, Hosting, Domain…
 • Cài đặt môi trường: GIT, IDE
 • Tổng quan về HTML 5
 • Các thẻ HTML cơ bản.
 • CSS cơ bản và nâng cao.
 • Tạo và tái sử dụng layout với HTML, CSS.
 • Bootstrap 5, TailwindCSS

 

Module 2: Cơ sở dữ liệu (20h)

 • Cơ sở dữ liệu quan hệ, cơ sở dữ liệu phi quan hệ ?
 • Định nghĩa dữ liệu: tạo bảng, tạo ràng buộc...
 • Thao tác với dữ liệu: thêm, sửa, xoá dữ liệu, truy vấn dữ liệu.
 • Truy vấn nâng cao: join bảng, truy vấn con...
 • Kết nối đến CSDL quan hệ (mySQL, PostgreSQL...) từ Python.

 

Module 3: Python Django (40h)

 • Tạo và chạy project Django.
 • Cấu trúc project Django.
 • Mô hình MVC, MVT trong Django.
 • Models và admin site
 • Views và templates.
 • Làm việc với form với phương thức GET, POST...
 • Upload file.
 • Tích hợp thư viện JavaScript: Jquery, Ajax, Datatable...

 

Module 4: Dự án cuối khoá (20h)

 • Xây dựng website bán hàng, quản lý kho... (phần nội dung này sẽ do học viên chọn và được hướng dẫn cụ thể).

Xem ưu đãi tháng này

 

 

 

---------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.

Website: https://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN

 

Khóa học khác

Nhằm khuyến khích thí sinh có thành tích học tập tốt và phát triển tài năng, với kỳ nhập học năm 2023 tại Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD, nhà trường trao tặng các suất học bổng đầu vào nằm trong quỹ học bổng "Sinh viên tài năng" cho các bạn tân sinh viên lựa chọn một trong 04 ngành đào tạo tại BKACAD

Học lập trình cho trẻ đã không còn xa lạ nhiều với các bậc phụ huynh. Việc học lập trình từ khi còn sớm sẽ giúp trẻ kích thích và phát huy trí tưởng tượng, phát huy tư duy logic và toán học, nâng cao khả năng sáng tạo cho trẻ.