LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEBSITE VỚI JAVA - BCSE in Java Web Development

Khóa học và chuyên ngành

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEBSITE VỚI JAVA - BCSE in Java Web Development

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEBSITE VỚI JAVA - BCSE in Java Web Development

14:52 26/02/5717
LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEBSITE VỚI JAVA - BCSE in Java Web Development

Thời lượng: 112 giờ

Mục tiêu khóa học:

Sử dụng thành thạo lập trình hướng đối tượng bằng ngôn ngữ lập trình Java phát triển các ứng dụng website phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp: hệ thống kế toán, nhân sự, tài sản, … Xây dựng hệ thống website đa ngôn ngữ: hệ thống bán hàng toàn cầu, hệ thống tin tức đa ngôn ngữ Hiểu biết sâu sắc mô hình lập trình MVC và Framework Struts 2 - được sử dụng rộng rãi trong thế giới Java Trở thành lập trình viên website Java chuyên nghiệp

Đối tượng: Tất cả đối tượng có tư duy logic và mong muốn trở thành lập trình viên

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

 BCSE in Java Web Development 

(Chứng chỉ Phát triển ứng dụng Website với Java) 

Nội dung khóa học:

Module 1: Lập trình Java cơ bản (20h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Java

Bài 2: Câu lệnh điều khiển ra quyết định

Bài 3: Giới thiệu về lặp và các câu lệnh nhảy

Bài 4: Mảng một chiều và nhiều chiều

Bài 5: Phương thức trong lập trình hướng đối tượng

Bài 6: Khái niệm lớp, nạp chồng phương thức

Bài 7: Kế thừa và đa hình

Bài 8: Interface, Abstract Class và Package, bổ từ truy cập

Bài 9: Exception Handling trong Java

Bài 10: Collection API

 

Module 2: Lập trình website tĩnh (26h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan và quy tắc viết HTML

Bài 2: Bố cục website bằng bảng

Bài 3: Biểu mẫu (Form)

Bài 4: Các thẻ nâng cao trong HTML5

Bài 5: Bài tập thiết kế

Bài 6: Giới thiệu, quy tắc viết CSS3

Bài 7: Các loại bộ chọn

Bài 8: Style giả và cách viết Menu

Bài 9: Bố cục website bằng div

Bài 10: Bài tập bố cục website

Bài 11: Nền tảng cú pháp của ngôn ngữ lập trình web client Javascript/VBScript

Bài 12: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu

Bài 13: Biểu thức quy tắc trong Javascript 

 

Module 3: Cơ sở dữ liệu quan hệ (20h)

Bài 1: Giới thiệu về CSDL

Bài 2: Kiểu dữ liệu

Bài 3: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu DDL

Bài 4: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu DML

Bài 5: Câu lệnh Select

Bài 6: Thao tác kết nối dữ liệu (Join) phần 1

Bài 7: Thao tác kết nối dữ liệu (Join)  phần 2

Bài 8: Index và các loại Index

Bài 9: Stored Procedure

Bài 10: Giới thiệu về View

 

Module 4: Lập trình Web với JSP/Servlet (34h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan JSP/Servlet

Bài 2: Các loại bộ nhớ của JSP và Servlet

Bài 3: Xử lý Session, Cookies

Bài 4: Quốc tế hóa và đa ngôn ngữ trong ứng dụng Web

Bài 5: Kết nối CSDL với JDBC 

Bài 6: Kết nối CSDL với JDBC 

Bài 7: Sử dụng đối tượng ResultSet

Bài 8: JSP Standard Tag Library (JSTL) – Basic Tag

Bài 9: JSP Standard Tag Library (JSTL) – SQL Tag

Bài 10: JSP Custom Tag 

Bài 11: Xây dựng ứng dụng MVC 

Bài 12: Giới thiệu Framework Struts 2 

 

Module 5: Đồ án thực tế (10h)

 

 

Đăng ký ngay để đón đầu xu thế công nghệ cùng BKACAD !

 

 

---------------------------------------------

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật

Website: http://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN