KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG ( MOS 2016)

Khóa học và chuyên ngành

KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG ( MOS 2016)

KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG ( MOS 2016)

08:00 01/01/1970
KHÓA HỌC TIN HỌC VĂN PHÒNG ( MOS 2016)

Thời lượng: 40 giờ/môn ( 30 giờ học + 10 giờ thi)

Mục tiêu khóa học:

Nâng cao năng lực sử dụng tin học văn phòng Đạt chứng chỉ tin học văn phòng Quốc tế MOS – là chứng chỉ tin học có giá trị vô thời hạn và duy nhất của Microsoft

Đối tượng: Sinh viên, người đi làm muốn nâng cao năng lực sử dụng tin học văn phòng phục vụ cho học tập cũng như làm việc; Doanh nghiệp có nhu cầu năng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng cho. Cán bộ nhân viên nhằm cải thiện năng suất lao động cũng như hiệu quả

Giáo trình: MOS

Kiến thức đạt được:

 

Đối với sinh viên

  • Sở hữu chứng chỉ tin học quốc tế để xét đầu vào – đầu ra
  • Trang bị những kỹ năng tin học văn phòng cần thiết trong quá trình học tập
  • Nổi bật hồ sơ xin việc tương lại với chứng chỉ duy nhất về Tin học Văn phòng do Microsoft công nhận

Đối với người đi làm

  • Trau dồi kỹ năng làm báo cáo, phân tích số liệu, xử lý dữ liệu nhanh chóng & chính xác
  • Hoàn thiện kiến thức tin học văn phòng chuyên sâu
  • Tăng năng suất & hiệu quả công việc, qua đó tăng mức lương kì vọng và cơ hội nghề nghiệp trong tương lai

NỘI DUNG KHÓA HỌC

 

MICROSOFT WORD (OFFICE 2016)
Số tiết trực tiếp: 15 (30 giờ)

Bài học

Tiểu mục

Nội dung bài học

Hình thức học

Yêu cầu cần đạt

Trực tiếp với giáo viên

Trực tuyến trên Jasperative

Bài 1

Làm quen với Microsoft Word

 

 

Nắm được các chức năng của ứng dụng Word, các thành phần cửa sổ chương trình, các thao tác, lưu, tạo mới, mở và đóng tài liệu Word

1.1

Giao diện màn hình

 

 Bài 1.2
Giao diện Microsoft Word

 

·        Sử dụng thanh công cụ truy cập nhanh

 

·        Sử dụng Ribbon

 

·        Sử dụng Backstage view

 

·        Di chuyển xung quanh tài liệu

 

1.2

Làm việc với văn bản

 

 Bài 1.3
Làm việc với tài liệu

 

·        Chuyển đổi giữa các tài liệu

 

1.3

Làm việc với văn bản

Tiết 1

 

·        Tạo tài liệu mới

·        Lưu tài liệu

·        Lưu tài liệu dưới các định dạng khác nhau

·        Tùy chỉnh lưu tài liệu trong Word Options

·        Đóng tài liệu

·        Mở tài liệu

Bài 2

Thao tác với văn bản

 

 

 

2.1

Thay đổi khung nhìn

 

 Bài 2.1
Thao tác với văn bản

Thao tác với nội dung và giao diện trong Word như: thay đổi giao diện, điều chỉnh độ thu phóng, cách chọn văn bản, lệnh sao chép, dán,… Sử dụng Clipdboard và AutoCorrect, AutoText

 

 

·        Điều chỉnh thu phóng tài liệu

 

·        Sử dụng chức năng hiện/ẩn (Show/Hide ¶)

 

·        Phân chia cửa sổ (Splitting the Window)

 

 

2.2

Chọn văn bản trong tài liệu

Tiết 2

 Bài 2.2
Chọn và làm việc với văn bản, tìm kiếm và thay thế văn bản

 

 

·        Chọn văn bản liên tiếp nhau

·        Chọn văn bản liên không tiếp nhau

·        Chọn văn bản và hình ảnh

 

2.3

Làm việc với văn bản

 

 

·        Sử dụng Undo

·        Sử dụng Repeat

·        Chèn ký tự đặc biệt

·        Sử dụng cắt, sao chép và dán

 

2.4

Tìm và thay thế các mục

Tiết 3

 

 

·        Tìm kiếm

·        Tùy chọn tìm kiếm

·        Thay thế

·        Sử dụng AutoCorrect

Bài 3

Định dạng văn bản và đoạn văn bản

 

 

Sử dụng được các cách khác nhau để định dạng tài liệu bằng các thuộc tính định dạng phổ biến như phông chữ, thụt lề, ….  hoặc kết hợp các kiểu (Style)

 

3.1

Định dạng ký tự

 

 Bài 3.1
Định dạng kí tự

 

 

·        Sử dụng hộp thoại Font

 

 

3.2

Định dạng đoạn văn

 

 

 

·        Căn chỉnh văn bản

Tiết 4, 5

Bài 3.2
Định dạng đoạn văn

·        Thay đổi khoảng cách dòng

·        Thay đổi khoảng cách đoạn

·        Lùi lề văn bản

·        Sử dụng Tab

Bài 3.3
Định dạng Tab

·        Sử dụng Format Painter

 

3.3

Định dạng với style

 

Bài 3.4
Sử dụng các Style

 

 

·        Sử dụng Quick Style

Tiết 6

·        Tạo và chỉnh sửa Style

 

3.4

Tổ chức danh sách thông tin

 

 

 

 3.5

·        Tổ chức danh sách đánh dấu đầu dòng

Tiết 7 và 8

Bài 3.5 - 3.6
Tạo mục lục và Sử dụng WordArd

·        Tổ chức danh sách đánh số đầu dòng

·        Tạo danh sách đa cấp

 

Sử dụng WordArt

Bài 4

Định dạng văn bản để in

 

 

Định dạng tài liệu để chuẩn bị in hoặc phân phối các bản sao của tài liệu như thay đổi kích cỡ giấy, chèn số trang, đầu trang, chân trang, hay áp dụng nền cho trang.

 

4.1

Sửa đổi thiết lập trang

 

 

 

 

·        Thay đổi cỡ giấy

Tiết 9

Bài 4.1
Định dạng văn bản để in

·        Thay đổi hướng trang

·        Thay đổi lề trang

·        Thêm ngắt trang

·        Làm việc với cột văn bản

 

4.2

Chèn tiêu đề đầu trang và chân trang

 

 

 

 

·        Chèn số trang

Tiết 10

Bài 4.2
Cách tạo Header and Footer và chèn số trang

·        Chèn header và footer

 

4.3

Làm việc với nền trang

 

 

 

 

·        Thêm watermark

Tiết 11

Bài 4.3
Làm việc với nền tài liệu

·        Thêm đường viền trang

·        Áp dụng các chủ đề

Bài 5

Phân phối tài liệu

 

 

Định dạng các tài liệu chuẩn bị in, sửa chữa, kiểm tra tính tương thích, kiểm tra thông tin cá nhân, thông tin in ấn hoặc các vấn đề truy cập

 

5.1

Soát lỗi tài liệu

 

 Bài 5.1
Soát lỗi tài liệu

 

5.2

Điều hướng với tham chiếu

 

 Bài 5.2
Điều hướng với các tham chiếu

 

 

·        Sử dụng Navigation Pane

 

·        Sử dụng Goto

 

·        Sử dụng Hyperlink

 

·        Tạo Bookmark

 

 

5.3

Chuẩn bị tài liệu để in

 

 Bài 5.3
Chuẩn bị tài liệu để in

 

5.4

Kiểm tra tài liệu

 

 Bài 5.4
Kiểm tra tài liệu

 

 

·        Duy trì tính tương thích của tài liệu

 

·        Sử dụng trình kiểm tra tài liệu

 

·        Kiểm tra tài liệu về khả năng tiếp cận

 

Bài 6

Sử dụng bảng

 

 

Cách sử dụng bảng (Table), cách định dạng một bảng, điều chỉnh, thêm bớt hàng, cột, phân chia bảng. Đặt tiêu đề, định dạng hoặc sắp xếp giữ liệu cho bảng.

 

6.1

Làm việc với các bảng

 

 Bài 6.1
Làm việc với bảng

 

6.2

Chèn bảng

Tiết 12

Bài 6.2
Chèn và định dạng bảng

 

 

·        Làm việc với văn bản

·        Định dạng bảng

 

6.3

Hiệu chỉnh bảng

 

Bài 6.3
Hiệu chỉnh bảng

 

 

·        Điều chỉnh chiều rộng hoặc chiều cao

 

·        Chèn hàng, cột hoặc ô

 

·        Xóa hàng, cột hoặc ô

 

·        Hòa nhập và tách các ô

 

·        Đặt tiêu đề hàng

 

·        Sử dụng phong cách bảng

 

·        Hiệu chỉnh lề ô

 

 

6.4

Chuyển thông tin thành bảng

 

Bài 6.5
Chuyển đổi thông tin bảng

 

 

·        Chuyển đổi một bảng thành văn bản

 

·        Chuyển đổi văn bản sang một bảng

 

 

6.5

Sắp xếp danh sách dữ liệu

 

Bài 6.6
Cách sắp xếp dữ liệu bảng

Bài 7

Làm việc với các hình minh họa

 

 

Thành thạo cách chèn, sửa đổi, xoay ... các hình minh họa, đối tương hình dạng (Shape), các hộp văn bản (Text box) hay sơ đồ (Chart)

 

7.1

Chèn hình ảnh vào tài liệu

 

Bài 7.1
Chèn hình ảnh vào tài liệu

 

 

·        Chèn tệp hình ảnh

 

·        Chèn hình ảnh trực tuyến

 

·        Chèn ảnh chụp màn hình

 

 

7.2

Các thao tác với ảnh

Tiết 13

Bài 7.2
Các thao tác với hình ảnh

 

 

·        Điều chỉnh kích thước ảnh

·        Cắt xét ảnh

·        Áp dụng hiệu ứng cho ảnh

·        Áp dụng hiệu ứng nghệ thuật cho ảnh

·        Hiệu chỉnh mầu cho ảnh

·        Bao văn bản xung quanh hình ảnh

 

7.3

Làm việc với các đối tượng hình dạng

Tiết 14

Bài 7.3 và 7.4
Làm việc với đối tượng hình dạng và SmartArt

 

 

·        Các tùy chỉnh trên đối tượng hình dạng

·        Sử dụng hộp văn bản

 

7.4

Sử dụng SmartArt

 

 

·        Thao tác với SmartArt

Bài 8

Làm việc với tham chiếu

 

 

Sử dụng chú thích cho hình ảnh, chú thích chân trang (Footnotes), chú thích cuối tài liệu (Endnotes), các trích dẫn (Captions) và các tài liệu tham khảo (Bibliographies)

 

8.1

Sử dụng Caption

Tiết 15

Bài 8
Làm việc với các tham chiếu

 

 

·        Chèn danh mục hình ảnh

 

8.2

Sử dụng footnote hoặc endnote

 

8.3

Chèn bảng danh mục nội dung

 

8.4

Tạo trang bìa tài liệu

 

 

 

 

MICROSOFT EXCEL (OFFICE 2016)
Số tiết trực tiếp: 15 (30 giờ)

   

Bài học

Tiểu mục

Nội dung bài học

Hình thức học

Yêu cầu cần đạt

Trực tiếp với giáo viên

Trực tuyến trên Jasperative

Bài 1

Giới thiệu về Microsoft Excel

 Hiểu khái niệm bảng tính điện tử và các chức năng của ứng dụng Excel, các thành phần cửa sổ chương trình, các kiểu dữ liệu và nhập dữ liệu vào bảng tính, các thao tác lưu, tạo mới, mở, và đóng tài liệu bảng tính.

 

1.1

Giao diện Microsoft Excel

 

 Bài 1.2
Giao diện Microsoft Excel

 

 

·        Sử dụng Ribbon

 

·        Sử dụng Backstage view

 

·        Sử dụng thanh công cụ truy cập nhanh QAT

 

 

1.2

Nhập dữ liệu trong một bảng tính

 

 Bài 1.3
Nhập dữ liệu trong một bảng tính

 

 

·        Nhập dữ liệu kiểu số

 

·        Nhập dữ liệu văn bản

 

·        Nhập dữ liệu ngày tháng

 

 

1.3

Làm việc với sổ tính

 

 Bài 1.4
Làm việc với sổ tính

 

 

·        Lưu sổ tính

 

·        Tạo sổ tính mới

 

·        Chuyển đổi giữa các sổ tính

 

·        Mở sổ tính

 

·        Đóng sổ tính

 

·        Chế độ tài liệu tương thích

 

 

1.4

Chọn các ô

 

Bài 1.5
Chọn các ô

Bài 2

Xây dựng dữ liệu trong ô

Hiệu chỉnh nội dung dữ liệu của trang tính, thêm, xóa, sao chép và di chuyển các trang tính, đặt tên và định dạng trang tính, điều khiển các dòng và cột, thêm và xóa các ô, sử dụng các tính năng AutoFill và Flash Fill để sao chép và điền dữ liệu cho các ô.

 

2.1

Chỉnh sửa các ô và hoàn tác các thay đổi

 

 Bài 2.1
Chỉnh sửa các ô và hoàn tác các thay đổi

 

 

·        Chỉnh sửa ô

 

·        Hoàn tác thay đổi

 

 

2.2

Sao chép và di chuyển dữ liệu

Tiết 1

Bài 2.2
Sao chép và di chuyển dữ liệu

 

 

·        Cắt, sao chép và dán dữ liệu

·        Sử dụng dán đặc biệt

·        Sao chép và di chuyển các ô sử dụng chuột

 

2.3

Chèn, xóa dòng và cột

 

Bài 2.3
Chèn, xóa dòng và cột

 

 

·        Chèn, xóa dòng

 

·        Chèn, xóa cột

 

·        Chèn, xóa ô

 

 

2.4

Điều chỉnh cột và dòng

 

 Bài 2.4
Điều chỉnh cột và dòng

 

 

·        Thay đổi chiều rộng cột

 

·        Thay đổi chiều cao hàng

 

·        Sử dụng Autofit

 

·        Ẩn/ hiện hàng cột

 

 

2.5

Sử dụng Autofill và Flashfill

 

Bài 2.5
Sử dụng Autofill và Flashfill

 

2.6

Quản lý trang tính

 

Bài 2.6
Quản lý trang tính

 

 

·        Đổi tên trang tính

 

·        Chèn, xóa trang tính

 

·        Di chuyển, sao chép trang tính

 

·        Ẩn/ hiện trang tính

 

·        Định dạng mầu cho thẻ trang tính

 

Bài 3

Sử dụng công thức

 Hiểu công thức trong Excel, xây dựng các công thức đơn giản, sử dụng các phép toán và thứ tự ưu tiên của các phép toán trong biểu thức, sử dụng một số hàm thông dụng, sử dụng các địa chỉ tham chiếu bao gồm tham chiếu tương đối và tuyệt đối.

 

3.1

Sử dụng công thức

Tiết 2

Bài 3.1
Sử dụng công thức

 

 

·        Tạo và hiệu chỉnh công thức

·        Tham chiếu ô

·        What-if Analysis

·        Tham chiếu đến các trang tính khác

 

3.2

Sử dụng hàm toán học và hàm thống kê

Tiết 3

Bài 3.2 Sử dụng hàm toán học và hàm thống kê

 

 

·        Sử dụng các hàm thống kê

·        Sử dụng hàm SUM

 

3.3

Sử dụng các hàm văn bản

Tiết 4

Bài 3.3
Sử dụng các hàm văn bản

 

3.4

Sử dụng hàm IF

Tiết 5

Bài 3.4
Sử dụng các hàm IF, địa chỉ tham chiếu

 

3.5

Sử dụng tham chiếu tương đối/ tuyệt đối

 

3.6

Hiển thị và in các công thức

Bài 4

Định dạng trang tính

 

 

 Hiểu những cách thức định dạng các ô và trình bày các vùng dữ liệu trong trang tính, bao gồm định dạng dữ liệu số, canh biên nội dung trong ô, trộn và tách các ô, định dạng kiểu chữ và khung viền, tạo màu nền cho các ô, sử dụng các chủ đề trình bày sổ tính và mẫu định dạng ô, áp dụng định dạng có điều kiện cho các ô.

 

4.1

Định dạng ô

 

Bài 4.1
Định dạng ô

 

 

·        Sử dụng các lệnh định dạng

 

·        Định dạng số và ký số thập phân

 

 

4.2

Thay đổi căn chỉnh ô

 

Bài 4.2
Thay đổi căn chỉnh ô

 

 

·        Thay đổi canh lề nội dung ô

 

·        Thay đổi kiểu chữ và kích cỡ chữ

 

·        Tạo khung viền

 

·        Sử dụng màu nền và mẫu tô

 

·        Sử dụng Format Painter

 

 

4.3

Sử dụng chủ đề

 

Bài 4.3
Sử dụng chủ đề (Theme)

 

 

·        Sử dụng chủ đề

 

·        Sửa đổi chủ đề

 

 

4.4

Áp dụng phong cách ô

 

Bài 4.4
Áp dụng Style

 

4.5

Định dạng có điều kiện

Tiết 6

Bài 4.5 Định dạng có điều kiện

 

 

·        Sử dụng Ribbon

·        Sử dụng Rules Manager

Bài 5

Xem và in sổ tính

 Hiểu cách thay đổi giao diện trang tính, trình bày nội dung để in ấn, thiết lập trang in, xem trước trang in và in các trang tính.

 

5.1

Thay đổi cách xem bảng tính

 

 Bài 5.1
Thay đổi cách xem bảng tính

 

 

·        Chia cửa sổ

 

·        Đóng băng dòng cột

 

·        Thu phóng cửa sổ trang tính

 

 

5.2

Xem trước và in sổ tính

 

Bài 5.2
Xem trước và in sổ tính

 

 

·        Thay đổi kiểu hiển thị sổ tính

 

·        In sổ tính

 

 

5.3

Tùy chỉnh bố cục trang

Tiết 7

Bài 5.3
Tủy chỉnh bố cục trang

 

 

·        Thiết lập ngắt trang

·        Định dạng trang in

·        Thêm header và footer

·        In các tiêu đề

Bài 6

Làm việc với biểu đồ và đối tượng đồ họa

 

 

Hiểu cách thức làm việc với các loại đối tượng đồ họa được sử dụng trong sổ tính, bao gồm các loại biểu đồ, các hình dạng và hình ảnh

 

6.1

Thêm biểu đồ cơ bản

Tiết 8

Bài 6.1-6.4
Làm việc với biểu đồ

 

6.2

Di chuyển và thay đổi kích thước biểu đồ

 

6.3

Thay đổi kiểu biểu đồ

 

6.4

Làm việc với biểu đồ Pie

Tiết 9

Bài 6.5-6.6
Làm việc với biểu đồ (tiếp)

 

6.5

Sử dụng Sparkline

 

6.6

In biểu đồ

 

6.7

Sử dụng công cụ Quick Analysis

 

Bài 6.7
Sử dụng công cụ Quick Analysis

 

6.8

Vẽ hình

Tiết 10

Bài 6.8
Vẽ hình

 

 

·        Di chuyển và thay đổi kích thước hình

 

·        Định dạng hình

 

·        Chèn hình ảnh

 

·        Sử dụng công cụ biên tập ảnh

 

 

6.9

Chỉnh sửa đối tượng hình ảnh

Tiết 11

Bài 6.9-6.10
Sửa đổi đối tượng hình ảnh và SmartArt

 

 

·        Sử dụng khung tác vụ Format Shape

·        Thay đổi kích cỡ, hình dạng và tỷ lệ

·        Xoay đối tượng đồ họa

 

6.1

Sử dụng đồ họa SmartArt

Bài 7

Tổ chức dữ liệu

 Hiểu các cách thức tổ chức dữ liệu trong trang tính giúp bạn dễ dàng theo dõi và phân tích dữ liệu. Bạn sẽ tạo, hiệu chỉnh và xóa các vùng tính; di chuyển đến các ô và các vùng; chuyển một vùng thành bảng biểu; hiệu chỉnh và định dạng bảng biểu; sắp xếp và lọc dữ liệu; loại bỏ các dòng dữ liệu trùng lặp trong một vùng; phác thảo và nhóm dữ liệu.

 

7.1

Làm việc với các vùng

 

 Bài 7.1
Làm việc với các tên vùng

 

 

·        Tạo vùng

 

·        Hiệu chỉnh vùng

 

 

7.2

Di chuyển đến vùng được đặt tên

 

Bài 7.2
Di chuyển đến ô hoặc vùng được đặt tên

 

7.3

Sử dụng bảng

 

 Bài 7.3
Sử dụng bảng

 

 

·        Tạo một bảng

 

·        Hiệu chỉnh bảng

 

·        Định dạng dữ liệu bảng

 

 

7.4

Sắp xếp dữ liệu

Tiết 12

Bài 7.4 - 7.6
Sắp xếp và lọc dữ liệu

 

 

Sắp xếp một cấp

Sắp xếp nhiều cấp

 

7.5

Lọc thông tin

 

7.6

Loại bỏ thông tin trùng lặp

Bài 8

Sử dụng công cụ dữ liệu

 

 

hiểu các cách thức thiết lập cấu hình Excel nhằm thao tác thuận tiện hơn. Tìm và thay thế dữ liệu, tạo các siêu liên kết trong trang tính. Nhập dữ liệu vào trang tính từ các nguồn bên ngoài, xuất dữ liệu sổ tính và làm việc với các tài liệu không có nguồn gốc từ Excel. Xem và thay đổi các thông tin mô tả sổ tính. Sử dụng các công cụ kiểm tra tài liệu.

 

8.1

Tùy chỉnh thanh công cụ QAT

 

Bài 8.1 - 8.2
Tùy biến Excel, tìm và thay thế dữ liệu

 

8.2

Tìm và thay thế dữ liệu

Tiết 13

 

 

·        Tìm dữ liệu

·        Thay thế dữ liệu

 

8.3

Nhập và xuất dữ liệu

Tiết 14

Bài 8.3
Nhập xuất dữ liệu

 

 

·        Nhập dữ liệu từ tập tin văn bản

·        Nhập và xuất dữ liệu với các tập csv

 

8.2

Truy cập thuộc tính của Workbook

Tiết 15

Bài 8.2 - 8.4
Sử dụng các công cụ trợ năng

 

8.3

Sử dụng trình kiểm tra tài liệu

 

8.4

Sử dụng comment

 

 

 

 

 

MICROSOFT POWER POINT (OFFICE 2016)
Số tiết trực tiếp: 15 (30 giờ)

   

Bài học

Tiểu mục

Nội dung bài học

Hình thức học

Yêu cầu cần đạt

Trực tiếp với giáo viên

Trực tuyến trên Jasperative

Bài 1

Bắt đầu với Microsoft PowerPoint

Hiểu được PowerPoint là một ứng dụng trình chiếu cho phép sử dụng để tạo, chỉnh sửa và thao tác với các trang trình chiếu (slide) trên màn hình trình chiếu. Các bài trình chiếu này có thể được phân phối cho người xem trực tuyến, hoặc có thể tự xem trên thiết bị của họ.

 

1.1

PowerPoint là gì?

 

 Bài 1.1
PowerPoint là gì?

 

 

·        Khởi động PowerPoint

 

·        Tạo bài trình chiếu mới

 

·        Làm việc với cửa sổ PowerPoint

 

·        Sử dụng Ribbon

 

·        Xem Screen Tips

 

·        Sử dụng Quick Access Toolbar

 

·        Di chuyển trong bài trình chiếu

 

·        Thiết lập kích thước slide

 

·        Sắp xếp các cửa sổ tập tin trình chiếu

 

 

1.2

Quản lý các tập tin trình chiếu

 

 Bài 1.2
Quản lý các tập tin trình chiếu

 

 

·        Lưu tập tin trình chiếu

 

·        Tính tương thích của bài trình chiếu trên các phiên bản ứng dụng

 

·        Tùy chỉnh các thuộc tính của bài trình chiếu

 

·        Các chế độ xem bài trình chiếu

 

·        Đóng bài trình chiếu

 

·        Mở bài trình chiếu

 

Bài 2

Làm việc với các slide

Hiểu được việc thiết kế các Slide như áp dụng Themes, chỉnh sửa, định dạng, các chế độ xem, outline, thiết kế Slide Maste, quản lý slide  và việc tổ chức slide.

 

2.1

Sử dụng Themes

 

 Bài 2.1
Sử dụng Themes

 

 

·        Áp dụng Themes

 

·        Chỉnh sửa Themes

 

·        Định dạng nền Slide

 

 

2.2

Bố cục slide

Tiết 1

Bài 2.2 - 2.3
Bố cục Slide và Slide Master

 

 

·        Áp dụng Slide layout

·        Định dạng Placeholders

·        Tùy chỉnh Slide layout

·        Sử dụng Gridlines và Guides

 

2.3

Slide Master

 

 

·        Sử dụng chế độ xem Slide Master

·        Chỉnh sửa Slide layout hiện hành

·        Áp dụng Slide layout đã chỉnh sửa cho Slide

 

2.4

Quản lý Slides

Tiết 2

Bài 2.4
Quản lý các Slide

 

 

·        Chèn Slide

·        Nhân bản Slide

·        Ẩn/Hiện/Xóa Slide

·        Chèn Footers, Date, Slide Numbers vào Slide

·        Kiểm soát số thứ tự Slide

 

2.5

Tổ chức Slide

Tiết 3

Bài 2.5
Tổ chức các Slide

 

 

·        Sử dụng Slide Sorter

·        Sắp xếp Slide

·        Sử dụng Section

Bài 3

Làm việc với văn bản

Thao tác với các nhập văn bản và tùy chỉnh văn bản trong Slide, định dạng, thêm, xóa, thiết lập Tab, WordArt

 

3.1

Sử dụng Outline để tạo slide

 4

Bài 3.1 - 3.2
Sử dụng Outline và thêm văn bản

 

 

·        Sử dụng chế độ xem Outline

·        Nhập văn bản tập tin outline

·        Nhập văn bản từ Word outline

 

3.2

Thêm văn bản

 

 

·        Chèn văn bản vào slide

·        Xoá văn bản trên một slide

 

3.3

Tùy chỉnh văn bản trong slide

5

Bài 3.3 -3.4
Tùy chỉnh văn bản trong Slide. Cách sử dụng dấu đầu dòng

 

 

·        Sử dụng chế độ Spelling Checker

·        Sử dụng chế độ Thesaurus

·        Sử dụng Smart Lookup

·        Cắt, sao chép, và dán văn bản

·        Sử dụng công cụ Clipboard

·        Sử dụng Drap and Drop

 

3.4

Sử dụng Bullets and Numbering

 

 

·        Áp dụng Bulltes

·        Áp dụng Numbering

·        Tăng/giảm cấp danh sách

 

3.5

Định dạng văn bản

 

Bài 3.5
Định dạng văn bản

 

 

·        Sử dụng Format Painter

 

·        Xóa định dạng

 

 

3.6

Định dạng đoạn văn bản

 

Bài 3.6
Định dạng đoạn văn

 

 

·        Canh lề văn bản theo chiều ngang

 

·        Thêm/xóa cột

 

·        Thụt lề đoạn văn bản

 

·        Cách dòng văn bản

 

·        Cách đoạn văn bản

 

·        Thay đổi hướng văn bản

 

·        Thay đổi định vị văn bản theo chiều dọc

 

 

3.7

Thiết lập Tab

 

Bài 3.7
Thiết lập Tab

 

 

·        Tạo tab bằng công cụ Tab Selector

 

·        Tạo tab bằng công cụ hội thoại Tabs

 

 

3.8

Sử dụng hộp văn bản

Tiết 6

Bài 3.8 - 3.9
Sử dụng hộp văn bản và WordArt

 

 

·        Kích thước và vị trí hộp văn bản

·        Thay đổi thứ tự, căn chỉnh, hướng và xoay vòng

 

3.9

Sử dụng WordArt

 

 

·        Chèn, định dạng, xóa WordArt

·        Thay đổi khung chứa WordArt

·        Định dạng WordArt

Bài 4

Làm việc với bảng và đồ thị

Tạo đồ thi, chỉnh sửa các thành phần của đồ thị và tủy chỉnh các thông số của đồ thị. Thêm đối tượng từ các ứng dụng khác. Cách sử dụng bảng và các tùy chỉnh đi kèm.

 

4.1

Chèn đồ thị

Tiết 7

Bài 4.1
Chèn đồ thị

 

 

·        Thay đổi kiểu đồ thị

·        Chọn và điều chỉnh dữ liệu của đồ thị

·        Thay đổi Layout và Style của đồ thị

·        Các thành phần của đồ thị

·        Lựa chọn các thành phần của đồ thị

·        Định dạng các thành phần của đồ thị

·        Thay đổi kích thước và vị trí các thành phần của đồ thị

·        Thêm thành phần vào đồ thị

·        Tùy chỉnh thông số của đồ thị

 

4.2

Thêm đối tượng từ các ứng dụng khác

 

Bài 4.2
Thêm đối tượng từ các ứng dụng khác

 

 

·        Embedding và Linking

 

·        Thêm từ đồ thị trong Excel

 

·        Chèn bảng tính Excel

 

 

4.3

Sử dụng bảng

Tiết 8

Bài 4.3 - 4.4
Sử dụng bảng và tủy chỉnh bảng

 

 

·        Tạo bảng từ công cụ

·        Sao chép và dán bảng từ Word hoặc Excel

 

4.4

Tùy chỉnh bảng

 

 

·        Thay đổi kích thước hoặc vị trí của bảng

·        Thay đổi kích thước của một hàng hoặc cột

·        Nhập và tách hàng hoặc cột

·        Định dạng bảng

Bài 5

Thêm các yếu tố đa phương tiện

 

 

5.1

Hình vẽ (Shapes)

 

Bài 5.1
Hình vẽ (Shape)

 

 

·        Làm việc với Shapes

 

·        Định dạng Shapes

 

·        Điều chỉnh, thay đổi và chỉnh sửa Shapes

 

·        Sắp xếp Shapes

 

 

5.2

Hình ảnh (Pictures/Images)

 

Bài 5.2
Hình ảnh (Pictures/Images)

 

 

·        Chèn ảnh

 

·        Điều chỉnh ảnh

 

·        Áp dụng Styles và Effects (hiệu ứng) cho ảnh

 

·        Sắp xếp ảnh

 

·        Điều chỉnh kích thước và cắt ảnh

 

 

5.3

Siêu liên kết (Hyperlinks)

 

Bài 5.3
Sử dụng siêu liên kết

 

5.4

Các nút hành động (Action Buttons)

Tiết 9

Bài 5.4 - 5.5
Sử dụng các nút hành động và SmartArt

 

5.5

Làm việc với SmartArt

 

 

·        Bố cục của SmartArt

·        Điều chỉnh SmartArt

·        Sử dụng SmartArt Styles

·        Thay đổi hướng SmartArt

·        Chuyển đổi SmartArt thành văn bản hoặc hình vẽ

Bài 6

Nâng cao trình bày

 

 

Chèn các thuộc tính khác cho Slide như âm thanh, hình ảnh. Các hiệu ứng động cho bản trình bày

 

6.1

Âm thanh và phim

Tiết 10

Bài 6.1
Âm thanh và Phím

 

 

·        Chèn âm thanh

·        Chèn phim

·        Chèn phim quay màn hình

·        Nén và tối ưu hóa truyền thông

 

6.2

Hiệu ứng chuyển tiếp (Transitions)

Tiết 11

Bài 6.2 -6.3
Sử dụng hiệu ứng chuyển tiếp và hiệu ứng động

 

 

·        Chèn hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide

·        Thay đổi thời gian chờ chuyển tiếp

·        Điều chỉnh các tùy chọn của hiệu ứng chuyển tiếp

·        Quản lý nhiều hiệu ứng chuyển tiếp

 

6.3

Hiệu ứng động trên slide (Animations)

 

 

·        Áp dụng hiệu ứng động cho đối tượng

·        Áp dụng hiệu ứng động di chuyển theo đường

·        Thay đổi các thiết lập và tùy chọn của hiệu ứng

·        Áp dụng hiệu ứng cho văn bản

·        Sử dụng công cụ Animations Painter

·        Thay đổi thứ tự thực thi các hiệu ứng

·        Xóa hiệu ứng

Bài 7

Chuẩn bị bài trình chiếu

Tiết 12

Bài 7.1 -7.3
Chuẩn bị và kiểm tra bài trình chiếu

Thiết lập các Slide show, sử dụng được các chế độ trình chiếu. Tạo được kịch bản trình chiếu và trình chiếu trực tuyến

 

7.1

Xem lại bài trình chiếu

 

 

·        Comment

·        Chế độ Track Changes

 

7.2

Tùy chỉnh bài trình chiếu

 

 

·        Thêm ghi chú cho người trình bày (Speaker Notes)

·        Tạo Handouts

·        Đính kèm phông chữ

 

7.3

Kiểm tra trình chiếu

 

7.4

Trình chiếu

Tiết 13

Bài 7.4
Trình chiếu

 

 

·        Thiết lập Slide Show

·        Sử dụng chế độ Presenter View

·        Diễn tập bài trình chiếu

·        Tùy chỉnh thời gian diễn tập

·        Ghi hình bài trình chiếu

·        Tạo kịch bản trình chiếu tùy ý

·        Trình chiếu trực tuyến

Bài 8

Chia sẻ bài thuyết trình

 

 

Giảm kích thước bài thuyết trình đồng thời bảo vệ được chúng. Xuất bản được các Slide với các định dạng khác nhau như Video, Outline,… Đóng gói được bài trình chiếu. Cách in và chia sẻ bài chình chiếu.

 

8.1

Giảm kích thước của tập tin bài trình chiếu

 

Bài 8.1
Giảm kích thước của tập tin bài trình chiếu

 

 

·        Nén và tối ưu hóa phương tiện truyền thông

 

·        Nén hình ảnh

 

·        Loại bỏ thông tin chỉnh sửa hình ảnh

 

 

8.2

Kiểm tra bài trình chiếu sử dụng Document Inspector

 

Bài 8.2
Sử dụng Document Inspector

 

8.3

Bảo vệ bài trình chiếu

 

Bài 8.3
Bảo vệ bài trình chiếu

 

 

·        Mã hóa bài trình chiếu bằng mật khẩu

 

·        Đánh dấu một bài trình chiếu là bản hoàn chỉnh

 

·        Hạn chế truy cập

 

·        Thêm chữ ký số (Digital Signature)

 

 

8.4

Xuất bản trình chiếu trong các định dạng khác

Tiết 14

Bài 8.4
Xuất bản trình chiếu trong các định dạng khác

 

 

·        Lưu ở định dạng các phiên bản ứng dụng PowerPoint trước đó

·        Tạo PowerPoint Shows

·        Lưu ở định dạng PDF hoặc tập tin văn bản XPS

·        Lưu bài trình chiếu thành Video

·        Lưu bài trình chiếu thành Outline

·        Lưu bài trình chiếu thành OpenDocument

·        Đóng gói bài trình chiếu vào CD

 

8.5

In bài trình chiếu

Tiết 15

Bài 8.5 -8.6
In và chia sẻ bài trình chiếu

 

8.6

Chia sẻ bài trình chiếu

 

 

·        Chia sẻ với một người cụ thể

·        Gửi email bài trình chiếu

·        Xuất bản bài trình chiếu