KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

Khóa học và chuyên ngành

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

08:00 01/01/1970
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

Thời lượng: 50 giờ

Mục tiêu khóa học:

Chương trình Python PCAP là chương trình của Học viện Mạng Cisco Mỹ cùng với đối tác Open Education & Development Group đầu tư và xây dựng. Ngoài việc cung cấp cho học viên các kiến thức để tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Python PCAP, chương trình cung cấp kiến thức nền tảng toàn diện và đầy đủ để học viện có đủ tự tin làm các công việc như lập trình viên python, lập trình viên web, phân tích dữ liệu… cùng các cơ hội lớn trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo sau khi tốt ng

Đối tượng: Sinh viên, kỹ sư CNTT hoặc Điện tử Viễn thông hoặc người đi làm muốn tìm hiểu về công nghệ mới.

Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Cisco – OpenEDG Python Institute.

Kiến thức đạt được:

 

 • Nắm và vận dụng được các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp để giải quyết các bài toán.
 • Sử dụng các tư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian.    
 • Làm việc với List, Tuple và Dictionnary để lữu trữ và xử lý danh sách các phần tử.
 • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package để tái sử dụng code.
 • Làm việc với tập tin, thư mục File I/O.
 • Tích lũy kinh nghiệm, kiến thức về tạo ứng dụng python sau khi làm các dự án thực tế : xây dựng ứng dụng desktop, phân tích dữ liệu…

 PYTHON PCAP

Exam code: PCAP-31-02

Module 1: INTRODUCTION

 • Lệnh, chương trình, phần mềm
 • Ngôn ngữ biên dịch và ngôn ngữ thông dịch
 • Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python
 • Ưu, nhược điểm của chương trình Python
 • Cài đặt môi trường lập trình Python.

Module 2: BASIC 1

 •  Hàm print(), định dạng đầu ra
 • Kiểu dữ liệu: số nguyên, số thực, chuỗi ký tự, giá trị boolean…
 • Biến, toán tử số học, logic và biểu thức.

 Module 3: BASIC II

 • Toán tử quan hệ và bit
 • Điều kiện và thực thi có điều kiện : if, if-else..
 • Vòng lặp : while, for, break, continue
 • Tạo và sử dụng danh sách (list)
 • Sắp xếp danh sách
 • Ứng dụng list nâng cao.

Module 4: BASIC III

 • Thiết kế và viết một hàm (function)
 •  Hàm và phạm vi, biến toàn cục
 • Đệ quy
 • Tuples và dictionaries

 Module 5: Intermediate I

 • Nhập và sử dụng các mô-đun
 • Làm việc với các mô-đun tiêu chuẩn: toán học, ngẫu nhiên…
 • Mô-đun và gói (packet)
 • Xử lý lỗi và ngoại lệ
 • Kí tự, chuỗi kí tự
 • Xử lí chuỗi kí tự

Module 6: Intermediate II

 • Lập trình hướng đối tượng: xây dựng lớp và đối tượng
 • Kế thừa
 • Làm việc với file
 • Xử lí ngoại lệ. 

Module 7: Intermediate II

 • Làm việc với project thực tế về ứng dụng desktop, xử lí dữ liệu, website…

 

 

---------------------------------------------

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.

Website: http://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN