KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

Khóa học và chuyên ngành

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

08:00 01/01/1970
KHÓA HỌC LẬP TRÌNH VIÊN QUỐC TẾ PYTHON- PCAP

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Chương trình Python PCAP là chương trình của Học viện Mạng Cisco Mỹ cùng với đối tác Open Education & Development Group đầu tư và xây dựng. Ngoài việc cung cấp cho học viên các kiến thức để tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế Python PCAP, chương trình cung cấp kiến thức nền tảng toàn diện và đầy đủ để học viện có đủ tự tin làm các công việc như lập trình viên python, lập trình viên web, phân tích dữ liệu… cùng các cơ hội lớn trong các lĩnh vực dữ liệu lớn, trí thông minh nhân tạo sau khi tốt ng

Đối tượng: Sinh viên, kỹ sư CNTT hoặc Điện tử Viễn thông hoặc người đi làm muốn tìm hiểu về công nghệ mới.

Giáo trình: Giáo trình chuẩn của Cisco – OpenEDG Python Institute.

Kiến thức đạt được:

 

 • Nắm và vận dụng được các kiểu dữ liệu, toán tử, cấu trúc rẽ nhánh, vòng lặp để giải quyết các bài toán.
 • Sử dụng các tư viện Number, String, Date & Time để xử lý số, chuỗi và thời gian.    
 • Làm việc với List, Tuple và Dictionnary để lữu trữ và xử lý danh sách các phần tử.
 • Tạo và sử dụng các phương thức, module/package để tái sử dụng code.
 • Làm việc với tập tin, thư mục File I/O.
 • Tích lũy kinh nghiệm, kiến thức về tạo ứng dụng python sau khi làm các dự án thực tế : xây dựng ứng dụng desktop, phân tích dữ liệu…

 PYTHON PCAP

Exam code: PCAP-31-02

 

Module 1: Core

 • Variables and Data Types: biến và kiểu dữ liệu
 • Expressions and Operators: Biểu thức và toán tử
 • Decision making: statements, if..else, loops, break, continue…
 • Functions: Hàm
 • List, Tuple, Set and Dictionary
 • Modules and Packages: mô đun và gói

 

Module 2: Advanced

 • Regular Expression : biểu thức chính quy
 • Handing File and Exceptions: Xử lí file (txt,csv...) và ngoại lệ
 • Object oriented program: lập trình hướng đối tượng với Python
 • Database Access: làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL, SQL Server…
 • XML and JSON: xử lí dữ liệu XML và JSON
 • REST-API: làm việc với REST-API

 

Module 3: Project

 • Weather Application: REST-API + GUI
 • Physical Projects With Python on the Raspberry Pi: IoT

Xem ưu đãi tháng này

 

 

---------------------------------------------

CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BKACAD

Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế - Cam kết hỗ trợ việc làm sau khoá học.

Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên - Chuyên gia Bảo mật.

Website: http://www.bkacad.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/Bkacad/

Tel: 0243 868 4321

Add: P214, Nhà A17, Số 17 Tạ Quang Bửu, HN

 

Khóa học khác

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp lớn đều sử dụng các HĐH Linux bởi tính bảo mật cao,ổn định và tin cậy.Chính vì thế nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia,chuyên viên quản trị hệ thống Linux là rất cần thiết hơn nữa số người có kiến thức về hệ thống Linux là rất ít ỏi. Vì vậy, việc đưa ra chương trình đào tạo LPI tại Học Viện Công nghệ BKACAD sẽ phần nào đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp.