CHUYÊN GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 7

Khóa học và chuyên ngành

CHUYÊN GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 7

CHUYÊN GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 7

08:00 01/01/1970
CHUYÊN GIA XÂY DỰNG HỆ THỐNG ẢO HÓA VMWARE VSPHERE 7

Thời lượng: Đào tạo trong 5 ngày

Mục tiêu khóa học:

Chương trình VMware vSphere 7 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu về hạ tầng các máy chủ ảo và những kiến thức về việc triển khai, tối ưu hóa HĐH trên hệ thống ảo hóa

Đối tượng: Kỹ sư quản trị hạ tầng máy chủ ảo hóa trên nền VMware ESXi, chuyên gia vận hành các hệ thống ảo hóa

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống mạng trên nền ảo hóa. Chương trinh ảo hóa VMware vSphere rất thiết thực cho các kỹ sư quản trị, kỹ sư triển khai, kỹ sư tư vấn và thiết kế hệ thống mạng…

Bài 1. Giới thiệu khóa học

Giới thiệu về khóa học, và triển khai trong môi trường thực tế

• Mục tiêu khóa học

 Bài 2. Giới thiệu về ảo hóa VMware

• Giới thiệu công nghệ ảo hóa, máy ảo, và các thành phần vSphere

• Giải thích các khái niệm về máy chủ, mạng, và ảo hóa lưu trữ

• Mô tả nơi vSphere phù hợp với kiến trúc điện toán đám mây

• Cài đặt và sử dụng giao diện người dùng vSphere

Bài 3. Tạo máy ảo

Giới thiệu các máy ảo, phần cứng máy ảo, và các tập tin máy ảo

• Triển khai một máy ảo

Bài 4. VMware vCenter Server

Giới thiệu kiến trúc vCenter Server

• Giới thiệu thiết bị vCenter Server

• Cấu hình và quản lý thiết bị vCenter Server

• Quản lý vCenter Server đối tượng và licenses

Bài 5. Cu hình và qun lý các mng o

• Mô tả, tạo và quản lý một switch ảo tiêu chuẩn

• Mô tả và sửa đổi các thuộc tính chuyển đổi ảo hóa tiêu chuẩn

• Cấu hình chuyển đổi thuật toán cân bằng tải trong ảo hóa

Bài 6. Cu hình và qun lý lưu tr o hóa

• Giới thiệu giao thức lưu trữ và tên thiết bị

• Cấu hình ESXi với iSCSI, NFS, và lưu trữ Fibre Channel

• Tạo và quản lý kho dữ liệu vSphere

• Triển khai và quản lý lưu trữ VMware vSphere ®

Bài 7. Quản lý Virtual Machine

• Triển khai các máy ảo sử dụng các mẫu và nhân bản

• Sửa đổi và quản lý các máy ảo

• Tạo và quản lý snapshot của máy ảo

• Thực hiện VMware vSphere ® vMotion ® và di chuyển Storage vMotion

• Tạo một vApp vSphere

Bài 8. Bo v d liu

• Thảo luận về một chiến lược cho việc sao lưu các máy chủ ESXi và vCenter Server

• Giới thiệu các thiết bị Phục hồi dữ liệu VMware

• Thảo luận về các giải pháp cho việc sao lưu máy ảo hiệu quả

Bài 9. Truy cp và xác thc kim soát

• Kiểm soát truy cập người dùng thông qua vai trò và quyền hạn

• Cấu hình và quản lý tường lửa ESXi

• Cấu hình chế độ khóa của ESXi

• Tích hợp ESXi với Active Directory

• Giới thiệu VMware vShield Zones

Bài 10. Qun lý tài nguyên và giám sát

• Giới thiệu CPU ảo và các khái niệm bộ nhớ

• Mô tả các phương pháp để tối ưu hóa CPU và bộ nhớ sử dụng

• Cấu hình và quản lý các nguồn tài nguyên trong hệ thống

• Màn hình sử dụng tài nguyên sử dụng đồ thị đưa ra cảnh báo về hiệu suất máy chủ vCenter

Bài 11. Nâng cao tính sẵn sàng và khả năng chịu đựng lỗi

• Giới thiệu vSphere trống (HA) kiến trúc mới

• Cấu hình và quản lý một cụm High Availability vSphere

• Giới thiệu VMware Fault Tolerance

Bài 12. Khả năng mở rộng

• Cấu hình và quản lý một VMware Phân phối tài nguyên Scheduler (DRS)

• Cấu hình Tăng cường Khả năng tương thích vMotion

• Sử dụng vSphere kết hợp giữa HA và DRS

Bài 13. Qun lý Patch

• Quản lý ESXi vá sử dụng vCenter Update Manager

• Cài đặt Update Manager và Update Manager plug-in

• Tạo Base line

• Quét, kiểm tra và khắc phục lỗi trên host

Khóa học khác

Chương trình chứng nhận các kỹ năng kỹ thuật mới, nắm bắt tiềm năng của phần mềm, tự động hóa và cơ sở hạ tầng mạng, IoT, DevOps và Cloud. BKACAD tự hào là đơn vị được Cisco Systems ủy quyền đào tạo.