Chuyên gia xây dựng hệ thống ảo hóa VMware vSphere

Khóa học và chuyên ngành

Chuyên gia xây dựng hệ thống ảo hóa VMware vSphere

Chuyên gia xây dựng hệ thống ảo hóa VMware vSphere

08:00 01/01/1970
Chuyên gia xây dựng hệ thống ảo hóa VMware vSphere

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

Thời lượng: 56 giờ (Thời lượng của khóa học có thể được điều chỉnh lại theo yêu cầu cụ thể của từng đơn vị)

Mục tiêu khóa học:
    Chương trình VMware vSphere 5 cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong việc cấu hình cũng như xử lý tình huống trong các hệ thống mạng vừa và lớn. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên hoàn toàn có thể làm chủ hệ thống mạng trên nền ảo hóa. Chương trinh ảo hóa VMware vSphere rất thiết thực cho các kỹ sư quản trị, kỹ sư triển khai, kỹ sư tư vấn và thiết kế hệ thống mạng…

Đối tượng:
    Sinh viên và kỹ sư CNTT hoặc Điện tử Viễn thông

Giáo trình:
    Giáo trình chuẩn của VMWare

Kiến thức đạt được:

Cài đặt, Cấu hình và Quản trị hệ thống mạng trên nền ảo hóa VMware vSphere™.
 Xây dựng trung tâm dữ liệu (Data Center), máy chủ ảo (VPS) trên sản phẩm ESX/ESXi và vCenter Server.
 Chuyển đổi hệ thống mạng vật lý hiện tại qua nền ảo hóa. 
 Quản lý & Giám sát hệ thống ảo hóa với vCenter Server.
 Sao lưu, phục hồi, tăng tính sẵn sàng với vCenter Server.

Những điểm khác biệt của VMware vSphere 5 so với các phiên bản trước:

     VMware vSphere 5 sẽ hỗ trợ các máy ảo mạnh hơn bốn lần so với phiên bản trước, lên tới 1TB bộ nhớ và 32 CPU ảo. Những máy ảo này sẽ có khả năng xử lý vượt quá 1 triệu hoạt động I/O mỗi giây, vượt xa các yêu cầu của những ứng dụng tập trung nhiều tài nguyên nhất.
     VSphere 5 có ba tính năng mới. Đó là cách xử lý thông minh để hỗ trợ việc quản lý nguồn trung tâm dữ liệu, bao gồm cả việc thực hiện ở máy chủ và quản lý lưu trữ. "Với tính năng này người dùng chỉ cần xác định cách xử lý và thiết lập các thông số hoạt động, và 5 vSphere sẽ hoàn thiện nốt phần còn lại."vSphere 5 cũng có một tính năng gọi là Profile - Driven Storage (lưu trữ hồ sơ) và Storage DRS (lưu trữ DRS). Tính năng này có tác dụng tự động hóa nhiệm vụ lưu trữ lặp đi lặp lại nhưng không hề đơn giản mà phải mất thêm rất nhiều thời gian cho các quản trị lưu trữ.
     VShield 5 cũng cho phép xác định các rủi ro từ các dữ liệu không được bảo vệ, phân lập các ứng dụng với mức độ ủy thác khác nhau, và di chuyển các chính sách an ninh dữ liệu và ứng dụng trong các hệ thống ảo khác nhau. Đây là cách để giữ cho các dữ liệu và bộ máy an ninh của VMware luôn được đồng bộ.

Nội dung khóa học:

1. Giới thiệu khóa học

• Giới thiệu về khóa học, và triển khai trong môi trường thực tế
• Mục tiêu khóa học

2. Giới thiệu về ảo hóa VMware

• Giới thiệu công nghệ ảo hóa, máy ảo, và các thành phần vSphere
• Giải thích các khái niệm về máy chủ, mạng, và ảo hóa lưu trữ
• Mô tả nơi vSphere phù hợp với kiến trúc điện toán đám mây
• Cài đặt và sử dụng giao diện người dùng vSphere

3. Tạo máy ảo

• Giới thiệu các máy ảo, phần cứng máy ảo, và các tập tin máy ảo
• Triển khai một máy ảo

4. VMware vCenter Server

• Giới thiệu kiến trúc vCenter Server
• Giới thiệu thiết bị vCenter Server
• Cấu hình và quản lý thiết bị vCenter Server
• Quản lý vCenter Server đối tượng và licenses

5. Cấu hình và quản lý các mạng ảo

• Mô tả, tạo và quản lý một switch ảo tiêu chuẩn
• Mô tả và sửa đổi các thuộc tính chuyển đổi ảo hóa tiêu chuẩn
• Cấu hình chuyển đổi thuật toán cân bằng tải trong ảo hóa

6. Cấu hình và quản lý lưu trữ ảo hóa

• Giới thiệu giao thức lưu trữ và tên thiết bị
• Cấu hình ESXi với iSCSI, NFS, và lưu trữ Fibre Channel
• Tạo và quản lý kho dữ liệu vSphere
• Triển khai và quản lý lưu trữ VMware vSphere ®

7. Quản lý Virtual Machine

• Triển khai các máy ảo sử dụng các mẫu và nhân bản
• Sửa đổi và quản lý các máy ảo
• Tạo và quản lý snapshot của máy ảo
• Thực hiện VMware vSphere ® vMotion ® và di chuyển Storage vMotion
• Tạo một vApp vSphere

8. Bảo vệ dữ liệu

• Thảo luận về một chiến lược cho việc sao lưu các máy chủ ESXi và vCenter Server
• Giới thiệu các thiết bị Phục hồi dữ liệu VMware
• Thảo luận về các giải pháp cho việc sao lưu máy ảo hiệu quả

9. Truy cập và xác thực kiểm soát

• Kiểm soát truy cập người dùng thông qua vai trò và quyền hạn
• Cấu hình và quản lý tường lửa ESXi
• Cấu hình chế độ khóa của ESXi
• Tích hợp ESXi với Active Directory
• Giới thiệu VMware vShield Zones

10. Quản lý tài nguyên và giám sát

• Giới thiệu CPU ảo và các khái niệm bộ nhớ
• Mô tả các phương pháp để tối ưu hóa CPU và bộ nhớ sử dụng
• Cấu hình và quản lý các nguồn tài nguyên trong hệ thống
• Màn hình sử dụng tài nguyên sử dụng đồ thị đưa ra cảnh báo về hiệu suất máy chủ vCenter

11. Nâng cao tính sẵn sàng và khả năng chịu đựng lỗi

• Giới thiệu vSphere trống (HA) kiến trúc mới
• Cấu hình và quản lý một cụm High Availability vSphere
• Giới thiệu VMware Fault Tolerance

12. Khả năng mở rộng

• Cấu hình và quản lý một VMware Phân phối tài nguyên Scheduler (DRS)
• Cấu hình Tăng cường Khả năng tương thích vMotion
• Sử dụng vSphere kết hợp giữa HA và DRS

13. Quản lý Patch

• Quản lý ESXi vá sử dụng vCenter Update Manager
• Cài đặt Update Manager và Update Manager plug-in
• Tạo Base line
• Quét, kiểm tra và khắc phục lỗi trên host

14. Cài đặt VMware thành phần

• Giới thiệu cài đặt ESXi
• Mô tả các yêu cầu khởi động từ SAN
• Giới thiệu vCenter tùy chọn triển khai máy chủ
• Mô tả phần cứng vCenter Server, phần mềm, và yêu cầu cơ sở dữ liệu
• Cài đặt vCenter Server (trên nền Windows)
 

Khóa học khác

Chương trình Python PCAP là chương trình của Học viện Mạng Cisco Mỹ cùng với đối tác Open Education & Development Group đầu tư và xây dựng