Tin tức

CAM KẾT QUYỀN RIÊNG TƯ

CAM KẾT QUYỀN RIÊNG TƯ

15/06/2021 16:23

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này được cập nhật ngày 15/06/2021

Chương trình Học viện Công nghệ BKACAD (“BKACAD” hoặc “chúng tôi”) trân trọng sự tin tưởng của qúy học viên và đề cao vấn đề an ninh cũng như việc bảo mật thông tin học viên cung cấp cho chúng tôi, bất kể là học viên, hay người dùng đã đăng ký tài khoản hay khách truy cập website. Bằng việc cung cấp thông tin cá nhân cho BKACAD, Học viên đã đồng ý để BKACAD và nhân viên của BKACAD trong thời gian cung cấp dịch vụ, tuyển dụng và truyền thông được sử dụng những thông tin đó cho các mục đích được quy định trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này.

Nếu học viên có câu hỏi về các vấn đề liên quan tới Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân, vui lòng gửi thư tới hòm thư điện tử : contact@bkacad.edu.vn

Chúng tôi chỉ thu thập thông tin nhận dạng cá nhân được học viên cung cấp cụ thể và tự nguyện. Trong quá trình quý khách tương tác hay sử dụng dịch vụ của BKACAD, chúng tôi nhận được các loại thông tin cá nhân và riêng tư khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn (“Thông Tin Cá Nhân”):

  • Tên, địa chỉ, số CMND hoặc số Thẻ căn cước, chức vụ, địa chỉ công ty, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax; và
  • Bất cứ thông tin nhận dạng cá nhân nào của quý khách, của vợ hoặc chồng và các thành viên gia đình của quý khách.

Ngoài những thông tin cá nhân học viên trực tiếp cung cấp cho BKACAD, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của học viên từ các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do BKACAD tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang web (vui lòng tham khảo mục Cookies dưới đây).

Tại từng thời điểm, học viên có thể tự nguyện cung cấp thêm cho BKACAD các thông tin cá nhân nằm ngoài yêu cầu trực tiếp từ BKACAD (ví dụ: thông qua trang web BKACAD). Khi học viên cung cấp thông tin cho BKACAD với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc quý khách đồng ý để BKACAD sử dụng thông tin đó với mục đích được nêu trong Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này hoặc được nêu tại thời điểm học viên chia sẻ những thông tin đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin, học viên vui lòng không cung cấp những thông tin mang tính nhạy cảm.