Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình

Khóa học và chuyên ngành

Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình

Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình

14:39 24/01/2585
Khóa học Làm chủ hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và gia đình

Thời lượng:

Mục tiêu khóa học:

Đối tượng:

Giáo trình:

Kiến thức đạt được:

 
 
1. Thời lượng: 10 giờ 
 
2. Mục tiêu khóa học:
 
Khóa học được xây dựng dựa trên kinh nghiệm thực tế về quản trị hệ thống mạng Doanh nghiệp nhỏ và gia đình. Sau khi hoàn thành khóa học học viên sẽ có những kiến thức cơ bản về hệ thống mạng; Làm chủ kết nối mạng LAN, kết nối Internet; Thực thi chia sẻ các thiết bị dùng chung như máy In, máy Scan; Thiết lập và quản trị các Server cần thiết trong mạng Doanh Nghiệp nhỏ như Server chia sẻ file, Server cấp phát địa chỉ IP động. Làm chủ các phần mềm cần thiết cho nhân viên văn phòng như: quản trị email hiệu quả với Outlook Express, Lưu trữ file sử dụng Dropbox… 
 
3. Đối tượng:
 • Những người chưa học CCNA hoặc MCSA
 • Những người quản trị mạng Doanh nghiệp nhỏ
 • Học sinh, sinh viên
4. Kiến thức đạt được:
 • Kiến thức cơ bản về Hệ thống mạng
 • Làm chủ mạng LAN và thực thi kết nối Internet
 • Thực thi và quản trị các dịch vụ cần thiết trong mạng Doanh nghiệp nhỏ và Gia đình
 • Bảo mật mạng Doanh nghiệp nhỏ và Gia đình
5. Nội dung khóa học:
 • Khám phá hệ thống mạng máy tính
 • Mô hình mạng Doanh nghiệp nhỏ
 • Giới thiệu về địa chỉ IP, đánh địa chỉ cho thiết bị
 • Xây dựng và quản trị hệ thống mạng LAN có dây và không dây (Wifi)
 • Triển khai các dịch vụ phổ biến: DHCP, DNS, Chia sẻ dữ liệu, Chia sẻ máy in, Các ứng dụng văn phòng.
 • Bảo mật trong mạng Doanh nghiệp nhỏ và Gia đình
 • Thực hành trên thiết bị thật

 

Khóa học khác

Hiện nay hầu hết các doanh nghiệp lớn đều sử dụng các HĐH Linux bởi tính bảo mật cao,ổn định và tin cậy.Chính vì thế nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia,chuyên viên quản trị hệ thống Linux là rất cần thiết hơn nữa số người có kiến thức về hệ thống Linux là rất ít ỏi. Vì vậy, việc đưa ra chương trình đào tạo LPI tại Học Viện Công nghệ BKACAD sẽ phần nào đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp.