Microsoft Certified Solutions Associtate Test - Round 1

Bài test năng lực khóa Quản tri hệ thống Window Servers (MCSA 2012)

BÀI TEST NĂNG LỰC KHÓA QUẢN TRỊ HỆ THỐNG WINDOW SERVERS

Chương trình Quản trị Hệ thống Window Servers (MCSA2012)
 

Thời gian làm bài: 15 phút

Chú ý:

1. Bạn cần điền thông tin chính xác khi làm bài test. Thông tin bạn cung cấp là căn cứ để BKACAD trao Học bổng cho những bạn có kết quả xuất sắc. Thời hạn áp dụng: 30/12/2015

2. Số lần làm bài test tối đa là 02 lần. Kết quả bài test từ lần 03 sẽ không được tính.

3. BKACAD cam kết về vấn đề bảo mật thông tin bạn cung cấp và không dùng cho mục đích thương mại.

BÀI TEST