CCNA v5.0 - Chuyên viên quản trị mạng Quốc tế

Thời lượng: 150 giờ

Mục tiêu khóa học:

Chương trình CCNA version 5.0 (phiên bản mới nhất hiện nay) là chuơng trình Học viện Mạng Cisco do tập đoàn Cisco của Hoa Kỳ đầu tư và xây dựng. Ngoài việc cung cấp cho học viên các kiến thức để có thể tham dự kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế CCNA, chương trình cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện và đầy đủ giúp bạn có đủ tự tin làm các công việc như thiết kế, lắp đặt, bảo trì hệ thống mạng trong môi trường Mạng và Internet ngay sau khi tốt nghiệp.

Đối tượng:
    Sinh viên và kỹ sư CNTT hoặc Điện tử Viễn thông

Giáo trình:    Giáo trình chuẩn của Cisco

Kiến thức đạt được:
•    Hiểu biết về nguyên lý hoạt động của hệ thống mạng, quá trình định tuyến, chuyển mạch, và khắc phục lỗi hệ thống.
•    Có thể thiết kế, vận hành hệ thống mạng doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung khóa học:

Học kỳ I: Cơ bản về mạng máy tính

Học kì này giới thiệu với các bạn kiến trúc, cấu trúc, chức năng, các thành phần, mô hình của Internet và các mạng máy tính khác. Bằng việc sử dụng mô hình OSI và TCP/IP trong kì học, chúng ta có thể kiểm tra bản chất, vai trò của các giao thức và dịch vụ ở các tầng ứng dụng, tầng mạng, tầng liên kết dữ liệu, tầng vật lý. Nguyên lý, cấu trúc gán địa chỉ IP và các kiến thức cơ bản của môi trường Ethernet cũng là nội dung nền tảng của giáo trình. Các bài lab sử dụng “mô hình Internet” cho phép học viên phân tích dữ liệu thật mà không ảnh hưởng đến hoạt động của mạng. Việc sử dụng phần mềm Packet Tracer (PT) giúp học viên phân tích được giao thức và hoạt động của hệ thống mạng, xây dựng các mạng nhỏ trong một môi trường mô phỏng. Kết thúc kì học, học viên có thể xây dựng được một mạng LAN đơn giản bằng việc áp dụng các nguyên lý cơ bản về việc đi cáp; thực hiện việc cấu hình cơ bản cho các thiết bị mạng, bao gồm router và switch; và phân bổ địa chỉ IP cho mạng.

Nội dung các chương :

1.    Khám phá hệ thống mạng máy tính
2.    Cấu hình hệ điều hành mạng
3.    Giao thức mạng và quá trình truyền thông
4.    Tầng truy nhập mạng
5.    Công nghệ Ethernet
6.    Tầng mạng
7.    Tầng truyền tải
8.    Địa chỉ IPv4 và IPv6
9.    Quy hoạch địa chỉ IP
10.    Tầng ứng dụng
11.    Xây dựng và phát triển hệ thống mạng

Học kỳ 2: Các kỹ thuật định tuyến và chuyển mạch cơ bản

Học kì này mô tả kiến trúc, thành phần, hoạt động của router và switch; giải thích nguyên lý cơ bản của định tuyến và chuyển mạch. Bắt đầu với cái nhìn cơ sở về Ethernet, kì học giải thích chi tiết về hoạt động của LAN switch, việc triển khai các công nghệ VLAN, RSTP, VLAN Trunking Protocol (VTP), InterVLAN routing. Học viên được phân tích, cấu hình, kiểm tra, gỡ lỗi các giao thức định tuyến cơ bản RIPv1, RIPv2, OSPF trong môi trường IPv4 và IPv6 trên các thiết bị thật của CISCO. Đến cuối kì học, học viên sẽ có khả năng nhận dạng và gỡ lỗi những vấn đề định tuyến và chuyển mạch thường gặp. Ở mỗi chương, học viên được hướng dẫn lần lượt từ việc dựng lab, sau đó thực hành cấu hình, triển khai, gỡ lỗi. Các bài tập liên quan đến việc thực hành trên thiết bị thật sẽ giúp củng cố lại lý thuyết, nâng cao kỹ năng
hand-on, cho phép học viên làm mô hình, phân tích các quá trình định tuyến và chuyển mạch.

Nội dung các chương:

1.    Giới thiệu về mạng chuyển mạch
2.    Chuyển mạch trên switch và cấu hình cơ bản
3.    Mạng LAN ảo - VLANs
4.    Các khái niệm cơ bản về giao thức định tuyến
5.    Định tuyến giữa các VLANs
6.    Định tuyến tĩnh
7.    Giới thiệu về định tuyến động
8.    OSPF đơn vùng (OSPFv2 và OSPFv3)
9.    Kỹ thuật điều khiển truy nhập (ACL)
10.    Dịch vụ cấp phát địa chỉ IP động - DHCP
11.    Kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ cho IPv4

Học kỳ 3: Mở rộng hệ thống mạng

Học kì này giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về hoạt động của switch và triển khai các kỹ thuật để backup cho hệ thống mạng, giúp hệ thống có khả năng vượt qua được các sự cố. Trong học kỳ này học viên cũng sẽ được tìm hiểu về hoạt động của mạng không dây-WLAN; các kỹ thuật định tuyến nâng cao cho OSPF và EGIRP. Kì học cũng đưa ra thiết kế mạng trường học, các khái niệm về mô hình mạng 3 lớp.

Nội dung các chương:

1.    Giới thiệu về mạng chuyển mạch
2.    Dự phòng trong mạng LAN
3.    Sử dụng hiệu quả đường truyền bằng Link Aggregation
4.    Mạng LAN không dây
5.    Xử lý sự cố trong OSPF đơn vùng
6.    OSPF đa vùng (OSPFv2 và OSPFv3)
7.    Giao thức định tuyến EIGRP (IPv4 và IPv6)
8.    Cấu hình nâng cao EIGRP
9.    Quản lý tệp hệ điều hành IOS

Học kỳ 4: Kết nối mạng

Học phần này thảo luận về các công nghệ và dịch vụ mạng diện rộng WAN. Học phần cho phép sinh viên nắm được các tiêu chí khi lựa chọn thiết bị mạng và công nghệ WAN để đáp ứng yêu cầu mạng. Học viên sẽ học cách cấu hình và khắc phục lỗi trên các thiết bị mạng và các lỗi tại các giao thức. Học viên cũng sẽ được phát triển các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực thi IPSec và mạng riêng ảo VPN trong mô hình mạng phức tạp …

Nội dung các chương :

1.    Thiết kế mô hình mạng phân cấp
2.    Kết nối mạng diện rộng WAN
3.    Cấu hình cho liên kết Serial WAN
4.    Công nghệ Frame Relay
5.    Kỹ thuật chuyển đổi địa chỉ cho IPv4
6.    Giải pháp mạng băng rộng
7.    Bảo mật cho kết nối Site-to-Site
8.    Giám sát quản lý hệ thống mạng
9.    Xử lý sự cố trong hệ thống mạng

Để kiểm tra kiến thức về khóa học CCNA, Bạn có thể làm bài Kiểm tra năng lực TẠI ĐÂY

Các khóa học liên quan: CCNP , CCNA Security

Các câu hỏi thường gặp >>>