Lịch khai giảng dự kiến tháng 08/2020

      Lịch khai giảng dự kiến tháng 08/2020

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
1 CCNA - ONLINE   07.08.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
2 CCNA-01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 07.08.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
 3 CCNA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.08.2020

19.30 - 21.30

3 - 5 - 7

20 Còn chỗ 
4 CCNP A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.08.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
5 AZURE - ONLINE   10.08.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
6 AZURE - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 13.08.2020 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ
7 LPI - ONLINE     19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
8

LPI - 01

A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.08.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
9 JAVA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.08.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
10 PYT - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 11.08.2020 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
11 PHP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 12.08.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp Bảo mật
12 CEH - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.08.2020 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 


Cập nhật ngày05/08/2020
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

 

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ: 1

 

Học viện Công nghệ BKACAD

[Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế: Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên... ]

Phòng tuyển sinh: P.214, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu
 Tel: 0243 868 4321