Lịch khai giảng dự kiến tháng 02/2020

  Lịch khai giảng dự kiến tháng 02/2020

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
 1 CCNA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.02.2020 17.45 - 19.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
2 CCNA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.02.2020

08.30 - 11.30

Thứ 7, CN 20 Còn chỗ 
 3 CCNP - 01  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.02.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20  Còn chỗ
Các lớp Quản trị hệ thống 
4 MCSA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.02.2020 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
5

LPI - 01

A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.02.2020 17.45 - 19.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
6 JAVA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.02.2020 17.45 - 19.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
7 PHP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.02.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp Bảo mật
8 CEH - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.02.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
               


Cập nhật ngày03/02/2020
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện Công nghệ BKACAD

[Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế: Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên... ]

Phòng tuyển sinh: P.214, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu
☎️ Tel: 0243 868 4321