Lịch khai giảng dự kiến tháng 01/2020

   Lịch khai giảng dự kiến tháng 01/2020

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
 1 CCNA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 11.01.2020 08.30 - 11.30 Thứ 7 - CN 20 Còn chỗ 
2 CCNA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 14.01.2020

17.30 - 19.30

3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
 3 CCNP - 01  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.01.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 -6 20  Còn chỗ
Các lớp Quản trị hệ thống 
4 MCSA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 14.01.2020 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
5

LPI - 01

A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.01.2020 17.45 - 19.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
6 PHP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 13.01.2020 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
7 JAVA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 14.01.2020 17.45 - 19.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
Các lớp Bảo mật
8 CEH - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 13.01.2020 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
               


Cập nhật ngày
02/01/2020
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

[Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế: Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên... ]

Phòng tuyển sinh: P.214, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu
☎️ Tel: 0243 868 4321