Lịch khai giảng dự kiến tháng 04/2019

  Lịch khai giảng dự kiến tháng 04/2019

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
 1 CCNA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 10.04.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
2 CCNA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.04.2019

8.30 - 11.30

T7 - CN 15 Còn chỗ 
 3 CCNP - 01  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.04.2019  19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15   Còn chỗ
4 CCNP - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 27.04.2019 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 15 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
5 LPI - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.04.2019 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 15 Còn chỗ
6 MCSA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.042019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
7 MCSA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.04.2019 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 15 Còn chỗ
Các lớp Lập trình
8 JAVA - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.04.2019 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 15 Còn chỗ 
9 JAVA - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.04.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
10 PHP - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.04.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ
Các lớp Bảo mật
10 CEH - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.04..2019 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
11 CEH - 02 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.04.2019 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 15 Còn chỗ 
12 CCNA S - 01 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.04.2019 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 15 Còn chỗ 
 

 

Cập nhật ngày 02/04/2019
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

[Học viện đào tạo chuẩn Quốc tế: Quản trị Mạng - Quản trị hệ thống - Lập trình viên... ]

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu
☎️ Tel: 0243 868 4321