THI THPT QUỐC GIA 2018: NÊN CHỌN MẤY BÀI THI?

Năm 2017, số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội cao hơn khá nhiều (49%) so với chọn bài thi Khoa học tự nhiên (37%). Năm nay, xu hướng chọn bài thi có thay đổi?


Năm 2017, số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội cao hơn khá nhiều (49%) so với chọn bài thi Khoa học tự nhiên (37%). Năm nay, xu hướng chọn bài thi có thay đổi?

Từ kỳ thi THPT quốc gia 2017, học sinh học chương trình giáo dục THPT phải thi theo bài thi chứ không theo môn như những năm trước. Các môn thi (có thêm Giáo dục công dân) được tổ chức thành 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ.

Hai bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên (KHTN) là tổ hợp các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Khoa học xã hội (KHXH) là tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý và Giáo dục Công dân.

Thí sinh chọn bài thi KHXH tăng mạnh

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình giáo dục THPT phải dự thi 4 bài, gồm 3 bài thi là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

 

 

 

sinh viên BKACAD

 Thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

Số liệu thống kê thí sinh của kỳ thi THPT quốc gia 2017 chọn bài thi tự chọn đã cho kết quả ngược với dự đoán trước đó. Số thí sinh chọn bài thi KHXH vượt cao hơn khá nhiều (49% tổng số thí sinh) so với chọn bài thi KHTN (37%). Rõ ràng, việc tổ chức thi như thế nào cũng góp phần vào những yếu tố quyết định sự chọn lựa của thí sinh.

Liên tục trong 3 năm (2014, 2015, 2016), khi học sinh được tự chọn một số môn thi tốt nghiệp thì sử có ít lựa chọn nhất. Với việc được chọn cả 2 bài thi và dùng bài thi có kết quả cao nhất để xét tốt nghiệp, cộng thêm việc các môn trong bài thi KHXH được ra đề thi dưới hình thức trắc nghiệm, đây là lần đầu tiên môn Lịch sử có số lượng thí sinh đăng ký chọn nhiều hơn các môn thi KHTN.

Tuy nhiên, những phân tích chi tiết hơn cho thấy 85,6% học sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp THPT đã chọn bài thi KHXH, chiếm tỷ lệ áp đảo so với số thí sinh chọn bài thi KHTN chỉ để xét tốt nghiệp (5,5%).

 

Chủ yếu chọn bài thi KHTN

Số lượng thí sinh chọn bài thi KHXH tăng mạnh nhưng điều này không đồng nghĩa với việc số thí sinh chọn các môn KHTN giảm. Thống kê cho thấy số lượng thí sinh đăng ký dự thi chọn các môn KHTN vẫn giữ ổn định như các năm trước, 52,5% thí sinh có đăng ký dùng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển vào các trường ĐH đã chọn bài thi KHTN so với tỷ lệ 39,1% của bài thi KHXH.

Điều này phản ánh xu hướng đăng ký xét tuyển (ĐKXT). Các tổ hợp xét tuyển truyền thống như khối A (Toán, Vật lý, Hóa học), A1 (Toán, Vật lý, Ngoại ngữ), B (Toán, Hóa học, Sinh học), C (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý), D1 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) vẫn chiếm tỷ lệ thí sinh ĐKXT cao nhất với trên 80% số nguyện vọng đăng ký.

Các môn thuộc khối A vẫn đạt tỷ lệ cao nhất, chiếm 1/3 tổng số nguyện vọng đăng ký vào các trường; sau đó là khối D1, khối C, khối A1, khối B. Khối C cũng đạt khoảng 15% lượng đăng ký, nhỉnh hơn một vài năm trước.