Hệ đào tạo doanh nghiệp  >  Tin tức - Sự kiện

Khóa học “Bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ ứng dụng CNTT 2012” dành cho cán bộ Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc

Học viện CNTT Bách Khoa BKACAD đã phối hợp triển khai đào tạo “Bồi dưỡng cập nhật nghiệp vụ ứng dụng CNTT 2012” cho cán bộ Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian từ ngày 16/10/2012 đến 20/10/2012. Sau khi kết thúc khóa học này, Học viện sẽ tiếp tục hợp tác với sở thông tin và tuyển thông tỉnh Vĩnh Phúc mở thêm các lớp đào tại cho các cán bộ tại các ban, ngành, huyện, thành, thị…

Mục đích của khóa học nhằm bồi dưỡng, cập nhật nghiệp vụ ứng dụng CNTT cho cán bộ chuyên trách các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị thuộc tỉnh Vỉnh Phúc

Khóa học đã truyền đạt những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên sâu nhằm nâng cao năng lực quản trị mạng và đẩy mạnh ứng dụng CNTT ở các cơ quan, đơn vị.

Với kinh nghiệm đào tạo CNTT chuyên sâu, hệ thống trang thiết bị hiện đại và giảng viên đạt chuẩn quốc tế, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) đã tạo được uy tín trong việc đào tạo ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý tại các cơ quan, đơn vị CNTT.


 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg