Tin Tức  >  Tin học viện

Khởi động Cuộc thi kỹ năng mạng “Cisco NetRiders 2017” của Cisco Networking Academy

05:03 | 26/05/2017

I. The Cisco Networking Academy NetRiders Asia Pacific and Japan 2017 CCNA Skills Competition Terms and Conditions

1. Điều kiện dự thi

- Đang là sinh viên của học viện mạng Cisco thì hoàn thành kỳ 3 hoặc kỳ 4 khóa học CCNA. Hoặc cựu sinh viên đã hoàn thành khóa học CCNA không quá 10 tháng.

- Thời gian đăng ký dự thi trên www.academynetriders.com: 10/4 đến 13/7/2017

Vòng thi thứ 1: 9h30-13h30 GMT+7 29/08/2017

- Thi bài thi online 90 câu hỏi trong 60 phút

- Thi kỹ năng thực hành 15 câu hỏi trên Packet Tracer 7.0 trong 60 phút

Vòng thi thứ 2: 8:30-16:30 GMT+7 06/09/2017

- Thi tại học viện mạng Cisco

- Thi bài thi online 100 câu hỏi trong 60 phút

- Thi kỹ năng thực hành 20 câu hỏi trong 90 phút

Vòng thi thứ 3: 28/09/2017

- Thi tại văn phòng Cisco

- Thi bài thi online 100 câu hỏi trong 60 phút

- Thi kỹ năng thực hành qua Cisco WebEx trong 15 phút

2. Giải thưởng đối với vòng 3

- Vị trí thứ nhất và thứ hai: 02 thí sinh có điểm cao nhất nhận được giải thưởng bao gồm: voucher thi chứng chỉ CCNA hoặc CCNA-Security, cơ hội tham gia vào hội đồng tư vấn học viện mạng cung cấp cơ hội tương tác với giám đốc và các lãnh đạo Cisco cùng với các cơ hội nâng cao nghề nghiệp.

- Vị trí thứ ba, thứ tư và thứ năm: Các thí sinh có điểm cao thứ ba, thứ tư và thứ năm có cơ hội nhận được voucher thi chứng chỉ CCNA hoặc CCNA-Security.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Được các nhà tài trợ, đối tác của Cisco hoặc Cisco tìm kiếm ứng viên thông qua cuộc thi.

 

II. The Cisco Networking Academy NetRiders Asia Pacific and Japan 2017 CCENT Skills Competition Terms and Conditions

1. Điều kiện dự thi

- Đang là sinh viên của học viện mạng Cisco thì hoàn thành kỳ 1 hoặc kỳ 2 khóa học CCNA. Hoặc cựu sinh viên đã hoàn thành khóa học CCNA không quá 10 tháng.

- Thời gian đăng ký dự thi trên www.academynetriders.com: 10/4 đến 13/7/2017

Vòng thi thứ 1: 9h30-13h30 GMT+7 29/08/2017

- Thi bài thi online 80 câu hỏi trong 60 phút

- Thi kỹ năng thực hành 10 câu hỏi trên Packet Tracer 7.0 trong 30 phút

Vòng thi thứ 2: 8:30-16:30 GMT+7 06/09/2017

- Thi tại học viện mạng Cisco

- Thi bài thi online 100 câu hỏi trong 60 phút

- Thi kỹ năng thực hành 20 câu hỏi trong 60 phút

2. Giải thưởng đối với vòng hai

Vị trí thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm: Các thí sinh có điểm tốp năm sẽ nhận được Voucher thi chứng chỉ CCENT.

3. Cơ hội nghề nghiệp

Được các nhà tài trợ, đối tác của Cisco hoặc Cisco tìm kiếm ứng viên thông qua cuộc thi.

 

Để biết thêm về cuộc thi tham khảo tại đây

Các tin khác

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg