Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Thông tin tuyển sinh

Bạn quan tâm đến chương trình học nào?

  • Quản trị mạng và bảo mật
  • Lập trình viên quốc tế
Ajax Loader
THI THPT QUỐC GIA 2018: NÊN CHỌN MẤY BÀI THI?
10:03 05/03/2018
Năm 2017, số thí sinh chọn bài thi Khoa học xã hội cao hơn khá nhiều (49%) so với chọn bài thi Khoa học tự nhiên (37%). Năm nay, xu hướng chọn bài thi có thay đổi?
Thông tin tuyển sinh Hệ chuyên gia 2016
15:02 22/02/2016
Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD) – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội thông báo thông tin tuyển sinh Hệ chuyên gia Quốc tế (2 năm & 3 năm) năm 2016 như sau:
<
1 2 >
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg