Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Thi đầu vào

Bài thi kiểm tra đầu vào

Nhập các thông tin dưới cho học viên trước khi bắt đầu làm bài:
Đề thi chính thức gồm 15 câu hỏi trong vòng 20 phút.
- Nhập Họ và Tên ( Name )
- Địa chỉ email ( Email )
- Số điện thoại ( Phone)

CLICK VÀO TÊN BÀI TEST ĐỂ BẮT ĐẦU LÀM ( Đề chính thức dành cho nhân viên BKACAD active)

CISCO-Examination                                 CEH-Examination

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg