Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Thi chứng chỉ Quốc tế

Hướng dẫn request chứng chỉ CCNA bản mềm

Vào trang quản lý chứng chỉ điện tử : http://i7lp.integral7.com/cisco
Bước 1 :

Bước 2 :


Bước 3 :
Điền các thông tin cá nhân : Mail để gửi chứng chỉ về, địa chỉ nhà ở …

Bước 4 :

 

Bước 5 :


 

P/s: Chờ trong thời gian 24 tiếng sẽ có chứng chỉ bản soft gửi về mail.
 

Để kiểm tra kiến thức về khóa học CCNA, Bạn có thể làm bài Kiểm tra năng lực TẠI ĐÂY

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg