Hệ đào tạo Chuyên gia (2 và 3 năm)  >  Chuyên ngành Đào tạo  >  Quản trị mạng va Bảo mật hệ thống Quốc tế

Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống quốc tế (Hệ 3 năm)


 


QUẢN TRỊ MẠNG VÀ BẢO MẬT HỆ THỐNG

 

NGHỀ CỦA CÁC THỦ LĨNH THÔNG TIN

 

1. CÁC CON SỐ THỐNG KÊ VỀ NGÀNH

  • Hơn 800.000 là số doanh nghiệp tại Việt Nam tính tới năm 2017
  • 80% các doanh nghiệp có sử dụng máy tính và mạng máy tính
  • Gần 50% các doanh nghiệp Việt Nam chưa có chuyên viên quản trị mạng và bảo mật hệ thống chuyên nghiệp

 

2. GIỚI THIỆU VỀ CHUYÊN NGÀNH

  • Thời gian đào tạo: 3 năm
  • Cấp độ: Hệ chuyên gia Quốc tế
  • Bản quyền chương trình đào tạo: Cisco &Microsoft (Hoa Kỳ)

Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế là chương trình đào tạo đầu tiên của Hệ chuyên gia Quốc tế (BKACAD), chương trình dành cho học sinh đã tốt nghiệp THPT, mục tiêu của chuyên ngành nhằm cung cấp cho học viên:

  • Nền tảng kiến thức và kỹ năng về hệ thống mạng Quốc tế
  • Khả năng nghiên cứu, thiết kế, phát triển, vận hành và duy trì mạng máy tính và bảo mật hệ thống mạng Quốc tế
  • Kỹ năng tiếng anh chuyên ngành công nghệ thông tin
  • Các kỹ năng mềm quan trọng để làm việc trong môi trường Quốc tế

 

 3. CHỨNG CHỈ VÀ BẰNG CẤP

Tốt nghiệp Chuyên gia Quản trị mạng và Bảo mật hệ thống Quốc tế, học viên nhận được:

  • Bằng Higher National Diploma do Anh Quốc cấp
  • Chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cấp.
  • 02 Chứng chỉ Quốc tế: Chuyên viên Quản trị mạng - CCNA do Cisco Systems và Chuyên viên Quản trị hệ thống - MCSA do Microsoft (Hòa Kỳ) cấp có giá trị trên Toàn Cầu.

 

 

4. LỘ TRÌNH HỌC 

 

Theo ngạch bằng cấp: lấy bằng Cử nhân, kỹ sư tại các trường đại học trong và ngoài nước

  • Chương trình 3+1: sau khi hoàn thành chương trình 03 năm tại Học viện, sinh viên có thể học chuyển tiếp 1 năm cuối để lấy bằng Cử nhân công nghệ của Đại học LETI( (Top 10 Đại học Nga)),  Đại học Huddersfied (Anh Quốc),..
  • Chương trình 3+2: sau khi hoàn thành chương trình 03 năm tại Học viện, sinh viên có thể học chuyển tiếp 2 năm bên viện Đào tạo liên tục Bách Khoa lấy bằng Cử nhân tại Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Theo ngạch chuyên môn: học chuyên sâu chuyên ngành lên cấp độ cao hơn

  • Sinh viên có thể đăng ký học chuyển tiếp lên cấp độ cao nhất để lấy chứng chỉ chuyên gia cao cấp theo tiêu chuẩn Quốc tế như: CCNP, MCSE, CCIE.

 

5. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa – BKACAD cung cấp cho học viên kiến thức đầy đủ, toàn diện từ cơ bản tới nâng cao. Học viên tốt nghiệp chuyên ngành có thể trở thành chuyên gia Quản trị mạng và chuyên gia Quản trị hệ thống tại các công ty, tập đoàn trên toàn Thế giới.                                           

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg