Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Quản trị hệ thống

Khoá học Quản trị hệ thống Linux LPI

Chương trình đào tạo này được xây dựng dựa trên chương trình bởi Linux Professional Institute (LPI) với 2 cấp độ LPI Level 1 và LPI Level 2 cùng với nhu cầu thực tế sử dụng các Hệ điều hành Linux: Centos (HĐH Linux Server được dùng nhiều nhất) và Ubuntu (HĐH Linux Desktop dùng nhiều nhất).

Nội dung khóa học này sẽ trang bị cho học viên các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về hầu hết các hệ điều hành Linux Centos, Ubuntu….Sau khi học xong chương trình này học viên sẽ có đầy đủ các kiến thức để lấy chứng chỉ LPI cấp độ 1 và 2, giúp cho học viên biết sử dụng thành thạo và hiểu biết về các thành phần chính của các hệ điều hành Linux như Centos, Redhat, Ubuntu… : Từ việc cài đặt cấu hình hệ thống, sử dụng cơ bản đến việc tinh chỉnh các dịch vụ, quá trình khởi động hệ thống, biên dịch kernel, bảo trì hệ thống, quản lý mạng và xử lý sự cố. Những công nghệ để triển khai các dịch vụ cốt lõi của Internet như Email (Sendmail), DNS (BIND), Web (Apache), Proxy, NFS, SAMBA, …. Học viên có chứng chỉ LPI có thể ứng viên trở thành chuyên gia quản trị mạng  hệ thống với máy chủ Linux…cho các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp lớn như Ngân Hàng, Chứng Khoán, Hàng Không, Viễn Thông…

Sau khi có chứng chỉ LPI, các chuyên gia quản trị thệ thống mạng có thể quản trị, duy trì và bảo mật cho hệ thống mạng trong công ty mình nhất là về các máy chủ Web,Mail,File Server…trên nền của HĐH Linux.Với chương trình LPI tại BKACAD học viên tiếp sẽ được tiếp cận với những công cụ,những công nghệ mới nhất của LPI.

Nội dung chi tiết.

Phần 1: Quản lý môi trường làm việc trên hệ điều hành Linux (Centos, Ubuntu)

1. Giới thiệu tổng quan về hệ điều hành Linux.

2. Cài đặt và các thao tác hệ thống cơ bản trên Centos 7 và Ubuntu 16

3. Các thiết bị và các chế độ hoạt động(Runlevel) trong linux

4. Các công cụ quản trị hệ điều hành Linux

5. Quản trị người dùng và nhóm

6. Hệ thống File và quản lý ổ đĩa 

7. Quản lý tập tin, thư mục và các tiến trình,trình saonj thảo VIM

8. Cài đặt và quản lý gói phần mềm:RPM, YUM

9. Quản trị In ấn

Phần 2: Mạng và các dịch vụ mạng trên Linux

10. Mạng căn bản

11. Network File System và SAMBA

12. FTP

13. Quản lý sao lưu phục hồi giờ hệ thống với Time server

14. SSH server

15. Dịch vụ DHCP

16. Dịch vụ phân giải tên miền DNS

17. Dịch vụ Web 

18. Dịch vụ Mail 

19. Truy cập từ xa với VPN 

Phần 3: Bảo mật ,khắc phục,tinh chỉnh hệ thống

20. Bảo mật hệ thống Linux 

- Bảo mật trên máy cục bộ

- Secure Shell (OpenSSH)

- Secure FTP server

- Firewall Server với IPtable

- Bảo mật mạng với IPS và IDS server

21. Nâng cao tính khả dụng cho hệ thống 

- Sao lưu và phục hối hệ thống Linux

- Raid và LVM

22. Lập trình Shell trên Linux

23. Cơ bản về Kernel và ngôn ngữ Perl

 

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg