Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Liên hệ

Bộ phận tư vấn trực tiếp

Ms Nguyễn Thùy Linh

Số điện thoại: 043 868 4321/ 0911 772 333

Skype: nguyenlinh19587

Email: linhnt@bkacad.edu.vn

Ms Lương Thị Hồng Hạnh

Số điện thoại: 043.868.4321/ 0905 598 826

Skype: hanh0803

Email: hanhlth@bkacad.edu.vn

 

Ms Phan Thị Mơ

Số điện thoại: 043 868 4321/ 0981 163 555

Skype: phanthimo158

Email: mopt@bkacad.edu.vn

 

Ms Nguyễn Thị Chi

Số điện thoại: 043.868.4321/ 01684 533 097

Skype: nguyenchi.xhh

Email: Chint@bkacad.edu.vn

 

Ms Trịnh Thị Trang

Số điện thoại: 043 868 4321/ 01665 782 123

Skype: trangtt3110

Email: trangtt@bkacad.edu.vn

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg