Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 9/2017

  Lịch khai giảng tháng 9/2017

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp Học phí
Các lớp Quản trị mạng 
1 BK.NA17.1409 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 14.09.2017

19.30 - 21.30

3 - 5 -7 20 Còn chỗ  6,300,000
2 BK.NA17.1609 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.09.2017 8.30 - 11.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 4,600,000
3 BK.NA17.1409 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  6,300,000
 4 BK.NA17.1709 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 8.30 - 11.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  4,600,000
 5 CH.NA17.1809 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 23.09.2017 8.30 - 11.30 T7&CN 20 Còn chỗ 6,300,000
6 CH.NA17.1909 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 23.09.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ  6,300,000
7 BK.NP17.1909 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017

19.30 - 21.30

2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 11,500,000
Các lớp Internet of Things
8 BK.IOT Fundamentals17.09 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 23.09.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ  5,300,000
9 BK.IOT Specialist 17.09 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  6,500,000
Các lớp Quản trị hệ thống 
10 BK.MA17.0609 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.09.2017 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  5,300,000
11 BK1.LPI17.0309 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ  4,700,000
Các lớp An toàn thông tin
 12 BK.NASec17.1709 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 23.09.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ  2,650,000
13 BK1.CEH17.0509 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 23.09.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ  4,700,000
Các lớp Lập trình
14 BK.PHP17.0209 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  4,300,000
15 CH.PHP17.0309 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  4,300,000
16 BK.JSP17.0309 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  4,500,000
17 CH.JSP17.0409 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 4,500,000
18 BK.AND17.0109 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  4,900,000
 19 CH.AND17.0109 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  4,900,000
Các lớp Tin học văn phòng
20 BK1.MOS17.0109 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.09.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ  1,000,000

Cập nhật ngày 06/09/2017
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg