Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 8/2017

  Lịch khai giảng tháng 8/2017

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
Các lớp Quản trị mạng 
1 BK.NA17.1308 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.08.2017

19.30 - 21.30

3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
2 BK.NA17.1408 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.08.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
3 CH.NA17.1508 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 21.08.2017 19.30 - 21.30  2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
5 BK.NP17.0508 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.08.2017

19.30 - 21.30

2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
6 BK.IOT17.0108 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.08.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
7 BK.NA-Sec17.0108 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.08.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
8 BK.MA17.0508 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.08.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
9 BK1.LPI17.0307 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.07.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp An toàn thông tin
10 BK1.CEH17.0407 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.07.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
11 BK.PHP17.0208 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
12 CH.PHP17.0308 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 30.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
13 BK.JSP17.0308 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
 14 CH.JSP17.0408 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 30.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
15 BK.AND17.0108 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
 16 CH.AND17.0108 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 30.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
17 BK1.MOS17.0108 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.08.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Cập nhật ngày 10/08/2017
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg