Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 7/2017

  Lịch khai giảng tháng 7/2017

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
Các lớp Quản trị mạng 
1 BK1.NA17.1107 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 15.07.2017

13.30 - 16.30

8.30 - 11.30

T7&CN 20 Còn chỗ 
2 BK1.NA17.1207 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 14.07.2017 19.30 - 21.30 T7&CN 20 Còn chỗ 
3 BK1.NA17.1307 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.07.2017 19.30 - 21.30  3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
4 BK1.NA17.1407 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.07.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
5 BK1.NP17.0407 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 22.07.2017

13.30 - 16.30

8.30 - 11.30

T7&CN 20 Còn chỗ
6 BK1.IOT17.0107 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.07.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
7 BK1.NA-Sec17.0107 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.07.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
8 BK1.MA17.0507 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.07.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
9 BK1.LPI17.0307 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.07.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp An toàn thông tin
10 BK1.CEH17.0407 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.07.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
11 BK1.PHP17.0107 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.07.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
12 BK1.JSP17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.07.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
13 BK1.AND17.0107 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.07.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
14 BK1.MOS17.0107 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.07.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Cập nhật ngày 13/07/2017
 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg