Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 6/2017

  Lịch khai giảng tháng 6/2017

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
Các lớp Quản trị mạng 
1 BK1.NA17.06806 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 08.06.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
2 BK1.NA17.0906 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 03.06.2017 8.30 - 11.30 T7&CN 20 Còn chỗ 
3 BK1.NA17.1006 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 23.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
4 BK1.NA17.1106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 01.07.2017

13.30 - 16.30

8.30 - 11.30

T7&CN 20 Còn chỗ
5 BK1.NP17.0306 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 09.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
6 BK1.NP17.0306 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 01.07.2017 8.30 - 11.30 T7&CN 20 Còn chỗ
7 BK1.IOT17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.06.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
8 BK1.NA-Sec17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 24.06.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
9 BK1.MA1617.0406 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.06.2017 19.30 - 21.30 2 - 4- 6 20 Còn chỗ 
10 BK1.LPI17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 28.06.2017 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp An toàn thông tin
11 BK1.CEH17.0306 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 28.06.2017 18.00 - 21.00 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
12 BK1.PHP17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
13 BK1.JSP17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
14 BK1.AND17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
15 BK1.MOS17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Kiểm thử phần mềm
16 BK1.ISTQB17.0106 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 19.06.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Cập nhật ngày 02/06/2017
 

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg