Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 11/2017

  Lịch khai giảng tháng 11/2017

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
Các lớp Quản trị mạng 
1 CH.NA17.1911 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.11.2017

19.30 - 21.30

2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
2 BK.NA17.2011 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 17.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
3 BK.NP17.0511 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 14.11.2017 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
4 BK.MA17.0711 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
5 BK.MA17.0811 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.11.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
 6 BK.LPI17.0411 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.11.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ
Các lớp An toàn thông tin
 7 BK.NA-Sec17.11 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 11.11.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
8 BK.CEH17.0510 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 25.11.2017 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
9 BK.PHP17.0211 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
10 CH.PHP17.0311 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
11 BK.JSP17.0311 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
12 CH.JSP17.0411 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
13 BK.AND17.0111 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
 14  CH.AND17.0211 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
15 BK.MOS17.0111 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 29.11.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Cập nhật ngày 13/11/2017
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg