Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 10/2017

  Lịch khai giảng tháng 10/2017

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
Các lớp Quản trị mạng 
1 CH.NA17.1810 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 28.10.2017

8.30 - 11.30

T7&CN 20 Còn chỗ 
2 BK.NA17.1910 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 27.10.2017 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
3 BK.NP17.0510 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 27.10.2017 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
4 BK.MA1617.0710 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 27.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
5 BK.MA1617.0810 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 28.10.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
 6 BK.LPI17.0410 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 31.10.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ
Các lớp An toàn thông tin
 7 BK.NA-Sec17.10 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 31.10.2017 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
8 BK.CEH17.0510 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 31.10.2017 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
9 BK.PHP17.0210 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
10 CH.PHP17.0310 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
11 BK.JSP17.0310 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
12 CH.JSP17.0410 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
13 BK.AND17.0110 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
 14  CH.AND17.0210 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
15 BK.MOS17.0110 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 30.10.2017 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Cập nhật ngày 19/10/2017
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg