Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Lịch khai giảng

Lịch khai giảng tháng 03/2018

  Lịch khai giảng tháng 03/2018

STT Lớp Địa điểm Lịch Khai giảng Giờ học Ngày học Số lượng
 học viên
Tình trạng lớp
 
Các lớp Quản trị mạng 
 1 BK.NA18.0203 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 09.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn 6 chỗ 
2 BK.NA18.0303 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 09.03.2018

19.30 - 21.30

2 - 4 - 6 20 Còn 2 chỗ 
3 BK.NA18.0403 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.03.2018 08.30 - 11.30 T7&CN 20 Còn 6 chỗ
 4 BK.NA18.0503 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 24.03.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ
 5 BK.NP18.0103  A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 18.03.2018  19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20   Còn chỗ
6 BK.IoT18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 27.03.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 -7 20 Còn chỗ 
Các lớp Quản trị hệ thống 
7 BK.MA18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Hết chỗ
8 BK.MA18.0101 BK.LPI18.0201 24.03.2018 19.30 - 21.30 3 - 5 - 7 20 Hết chỗ
9 BK.LPI18.0201 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.03.2018 19.30 - 21.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
Các lớp An toàn thông tin
10 BK.NA-Sec18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 20.03.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn chỗ 
11 BK.CEH18.0203 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 21.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
Các lớp Lập trình
12 BK.PHP18.0103 Tầng 3 - 52 Chùa Hà - Cầu Giấy 26.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 
13 BK.JSP18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 16.03.2018 17.45 - 19.30 3 - 5 - 7 20 Còn 8 chỗ 
Các lớp Tin học văn phòng
 14 BK.ICDL18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ
15 BK.MOS18.0101 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

Các lớp kiểm thử phần mềm

 
  BK.Tester18.0103 A17 - 17 Tạ Quang Bửu - DHBK 26.03.2018 17.45 - 19.30 2 - 4 - 6 20 Còn chỗ 

 

 

Cập nhật ngày 12/03/2018
(Lịch khai giảng chính xác vui lòng liên hệ bộ phận Tư vấn của Học viện)

THÔNG TIN CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD)

Phòng tuyển sinh: P.203, Tầng 2, nhà A17, số 17 Tạ Quang Bửu

BKACAD Cầu Giấy: Tầng 3, 52 Chùa Hà, Cầu Giấy

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg