Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Chương trình Đào tạo  >  Lập trình

Lập trình PHP & MySQL - BCSE in PHP&MySQL Development

 

BCSE in PHP&MySQL Development

(Chứng chỉ Lập trình Website với PHP&MySQL)

Thời lượng: 90 giờ

Giới thiệu tổng quan: 

Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (Bachkhoa Information Technology Academy – BKACAD) là Đơn vị đào tạo CNTT chuẩn quốc tế và trực thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Được thành lập từ năm 2004, Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) là đối tác hàng đầu của các hãng như Cisco, Microsoft, Oracle, VUE, Prometric tại Việt Nam và đã tổ chức thành công hàng trăm khóa đào tạo dài hạn và ngắn hạn về quản trị mạng, quản trị hệ thống, lập trình, bảo mật và kiểm thử phần mềm cho các cơ quan tổ chức, công ty, và sinh viên các trường đại học trong cả nước.

BCSE (“BKACAD Certified Software Engineer”) là chứng chỉ dạy nghề Quốc tế được cấp cho Học viên hoàn thành khóa học chuyên sâu về một công nghệ lập trình tại BKACAD. Không chỉ được các doanh nghiệp công nhận và đánh giá cao về tính chất thực nghiệp, chứng chỉ BCSE cũng có thể được sử dụng để xin miễn môn khi đăng ký các khóa học có văn bằng cao hơn tại Học viện Công nghệ thông tin Bách Khoa (BKACAD).

Hoàn tất chương trình, Học viên đủ khả năng: 

  • Sử dụng thành thạo CMS để tạo ra các website tin tức, bán hàng đẹp mắt với thời gian tối đa 3 ngày
  • Xây dựng ứng dụng phần mềm website giới thiệu doanh nghiệp.
  • Xây dựng website buôn bán kinh doanh trực tuyến
  • Phát triển ứng dụng phần mềm cho doanh nghiệp: hệ thống kế toán, nhân sự, tài sản, ERP, …
  • Trở thành lập trình viên Website mã nguồn mở PHP - MySQL

Ai có thể tham gia khóa học:

  • Tất cả đối tượng có tư duy logic và đam mê lập trình mã nguồn mở

Văn bằng/ Chứng nhận:

  • Chứng chỉ Lập trình Website với PHP&MySQL (BCSE in PHP&MySQL Development) do Học viện CNTT Bách Khoa (BKACAD) cấp
  • Chứng chỉ quốc tế Zend PHP 5 Certification, Sun Certified MySQL 5.0 Developer Part I  Thi tại trung tâm khảo thí Quốc tế Pearson VUE

Nội dung khóa học:

Module 1: Lập trình website tĩnh (26h)

Bài 1: Giới thiệu tổng quan và quy tắc viết HTML

Bài 2: Bố cục website bằng bảng

Bài 3: Biểu mẫu (Form)

Bài 4: Các thẻ nâng cao trong HTML5

Bài 5: Bài tập thiết kế

Bài 6: Giới thiệu, quy tắc viết CSS3

Bài 7: Các loại bộ chọn

Bài 8: Style giả và cách viết Menu

Bài 9: Bố cục website bằng thẻ div

Bài 10: Bài tập bố cục website

Bài 11: Nền tảng cú pháp của ngôn ngữ lập trình web client Javascript/VBScript

Bài 12: Kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu

Bài 13: Biểu thức quy tắc trong Javascript

Module 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL (16h)

Bài 1: Khái niệm về CSDL và hệ quản trị CSDL quan hệ

Bài 2: Kiểu dữ liệu trong MySQL

Bài 3: Câu lệnh đinh nghĩa dữ liệu DDL

Bài 4: Câu lệnh thao tác dữ liệu DML

Bài 5: Câu lệnh Select cơ bản

Bài 6: Câu lệnh Select nâng cao

Bài 7: Inner Join, Left join, Right join, Union Join

Bài 8: Tổng kết về MySQL

Module 3: Lập trình kết nối CSDL MySQL (36h) 

Bài 1: Giới thiệu nền cú pháp PHP, Form Method:  post và get

Bài 2: Insert, Update, Delete Database

Bài 3: Truy vấn dữ liệu Select

Bài 4: Bài tập tổng hợp CRUD Select, Insert, Update, Delete

Bài 5: Khái niệm Session, Cookie, xây dựng tính năng đăng nhập website

Bài 6: Session nâng cao, xử lý giỏ hàng

Bài 7: Xử lý phân trang

Bài 8: Phát triển tính năng tìm kiếm cho website

Bài 9:  Lập trình hướng đối tượng

Bài 10: Xây dựng ứng dụng MVC

Bài 11:  SQL Injection

Bài 12:   Bảo mật web

Bài 13: URL Rewriting

Module 4: Đồ án 

 

 

 

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg