Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Kiểm tra năng lực

Programming Test - Round 1

BÀI TEST NĂNG LỰC CÁC KHÓA LẬP TRÌNH

Chương trình Lập trình
 

Thời gian làm bài: 15 phút

Chú ý:

1. Bạn cần điền thông tin chính xác khi làm bài test. Thông tin bạn cũng cấp là căn cứ để BKACAD trao Học bổng cho những bạn có kết quả xuất sắc. Thời hạn áp dụng: 30/12/2015

2. Số lần làm bài test tối đa là 02 lần. Kết quả bài test từ lần 03 sẽ không được tính.

3. BKACAD cam kết về vấn đề bảo mật thông tin bạn cung cấp và không dùng cho mục đích thương mại.

BÀI TEST

 

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg