Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Hỏi đáp

Chương trình CCNP

1.    Cần có yêu cầu gì để tham gia học chương trình CCNP v6.0 không?
Để có thể thi chứng chỉ CCNP, thí sinh phải có chứng chỉ CCNA. Nhưng để tham gia khóa học CCNP v6.0 tại Học viện CNTT Bách Khoa,học viên cần chứng minh đã hoàn thành kỳ 4 chương trình CCNA tại học viện mạng Cisco chính thức hoặc có chứng chỉ quốc tế CCNA.
2.    Giáo trình online được cung cấp cho học viên như thế nào?
Phần online của giáo trình sẽ nằm trên Web Server của mỗi học viên. Học viên sẽ truy cập giáo trình từ máy tính của mình thông qua mạng LAN trong lớp học. Học viên cũng có thể truy cập xem giáo trình online vào bất kỳ thời gian nào.
3.    Có quy định nào đối với các tài nguyên trong khóa học?
Giáo trình của Cisco đã đăng ký bản quyền, chỉ có học viên đang theo học CCNP tại một Học viện và các nhân viên Học viện mới có thể truy cập giáo trình này.
4.    Khi nào học viên nên thi lấy chứng chỉ CCNP?
Chứng chỉ CCNP v6.0 được chia làm 03 bài thi khác nhau tương ứng với ba học kỳ. Cisco khuyến nghị học viên nên thi ngay chứng chỉ tương ứng sau khi hoàn thành mỗi học kỳ.
5.    Có thể thi chứng chỉ CCNP ở đâu?
Các kỳ thi CCNP được tổ chức thường xuyên tại trung tâm khảo thí  Pearson VUE trên toàn cầu. Hiện nay Học viện CNTT Bách Khoa đã được VUE ủy quyền tổ chức thi các chứng chỉ quốc tế của Cisco.
6.    Học viện CNTT Bách Khoa đang giảng dạy giáo trình CCNP theo phiên bản nào?
Là học viện mạng cấp khu vực của Cisco, Học viện CNTT Bách Khoa luôn cung cấp các giáo trình theo phiên bản mới nhất của Cisco Systems. Hiện tại phiên bản mới nhất của giáo trình CCNP là phiên bản 6.0 với 03 môn học cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên thi các chứng chỉ sau:
-    642-902 ROUTE (Implementing Cisco IP Routing)
-    642-813 SWITCH (Implementing Cisco IP Switched Networks)
-    642-823 TSHOOT (Troubleshooting and Maintaining Cisco IP Networks)
7.    Chương trình CCIE (Cisco Certified Internetworking Expert) là gì?
Chương trinh CCIE không yêu cầu giáo trình nào, mặc dù nhiều lớp học mang  tính thương mại của các đối tác đào tạo của Cisco có đòi hỏi một số yêu cầu cho kỳ thi CCIE. Để có chứng chỉ CCIE, học viên phải trải qua một bài thi viết và một bài thi thực hành. Những người có CCIE được coi là những người có kiến thức nhất trong lĩnh vực mạng    
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg