Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Giới thiệu

Phương pháp giảng dạy hiện đại

Phương pháp giảng dạy hiện đại:

- Áp dụng mô hình giảng dạy hiện đại, bài giảng có tính tương tác cao.
- Giáo trình bản quyền chính hãng, phát triển khả năng đọc hiểu tiếng Anh chuyên ngành.
- Hệ thống trực tuyến và máy chủ quốc tế hỗ trợ thi cử và quản lý kết quả học tập.
- Việc thực hành trên thiết bị thật chiếm tới 50% thời lượng khóa học.
- Phát triển các kỹ năng mềm cho học viên như khả năng diễn thuyết, làm việc theo nhóm …
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg