Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Giới thiệu

Mạng lưới học tập toàn cầu

Mạng lưới học tập toàn cầu:

Mạng lưới học tập toàn cầu của Cisco (Cisco Global Learning Network – GLN) được thiết kế để thỏa mãn những yêu cầu của môi trường e-learning, sử dụng nhiều kỹ thuật để khai thác những lợi ích của việc học tập trực tuyến.

 

Khi đã trở thành học viên chính thức của Học viện mạng Bách Khoa có nghĩa là bạn đã gia nhập cộng đồng hơn 100 học viện mạng trên toàn TG. Điều này đồng nghĩa với việc bạn được cung cấp đầy đủ công cụ học tập trực tuyến cũng như có cơ hội trao đổi kinh nghiệm cùng các học viên, giảng viên trên toàn TG.
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg