Hệ đào tạo chứng chỉ quốc tế  >  Giới thiệu

Giảng viên tiêu chuẩn quốc tế

- Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy tại Học viện CNTT Bách Khoa đều có kiến thức chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn triển khai.
-  Có chứng chỉ giảng viên Quốc tế của các hãng Cisco – CCAI (Cisco Certification Academy Instructor), Microsoft (MCT) và các chứng chỉ chuyên gia quốc tế khác như: CCNP, CCIE, MCSE, CCSP, SCJP, SCNA ...

CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg