Thư viện  >  Album ảnh

Một số hoạt động tư vấn tuyển sinh tại Hà Nội

Tham gia ngày hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp 2012 tại ĐHBK HN
Gian hàng giới thiệu thông tin tuyển sinh của BKACAD tại Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp 2012
Học sinh tìm hiểu thông tin và đăng ký học tại gian hàng của BKACAD
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh 2012
Học sinh đăng ký bốc thăm may mắn ngay tại hội trại
Hoạt động tư vấn tuyển sinh 2012 tại Ngày hội Tư vấn Hướng nghiệp ở ĐHBK HN
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg