Thư viện  >  Album ảnh

Một số hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động tư vấn tuyển sinh của BKACAD tại Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Sinh viên tham gia thi nhận Học bổng ngay tại hội trại
Trao thưởng cho sinh viên bốc thăm may mắn tại gian trại
Sinh viên đăng ký học tại Hội trại
Sinh viên đăng ký bốc thăm tại bàn tư vấn
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg