Thư viện  >  Album ảnh

Một số hoạt động hội trại tại Hà Nội

Thi nhận học bổng tại các hoạt động hội trại
Đăng ký bốc thăm trúng thưởng tại gian trại BKACAD
Tập trung làm bài thi ngắn, nhận học bổng cao
Tư vấn trực tiếp tại các hội trại của sinh viên
Sinh viên hào hứng tham gia thi thử nhận học bổng thật
Sinh viên tìm hiểu thông tin tại bàn tư vấn của BKACAD
CÁC KHOÁ HỌC CHUẨN QUỐC TẾ
qtd1340243595.jpg
axo1340243731.jpg
wxf1340243278.jpg
hzc1340243325.jpg
nfv1340243388.jpg
rnu1340243531.gif
tft1470988742.jpg